Polska Cafe

1 posta

„Polska Café” z dziennikami Polskapresse

„Polski Café” – dodatek stołecznego dziennika „Polska” – staje się ogólnopolski magazynem. Pierwszy sieciowy numer „Polski Café” ukaże się 23 kwietnia jako bezpłatny dodatek do dzienników regionalnych Grupy: „Polski Metropolii Warszawskiej”, „Dziennika Bałtyckiego”, „Głosu Wielkopolski”, „Gazety Wrocławskiej”, „Dziennika Łódzkiego”, Kuriera Lubelskiego”, „Dziennika Zachodniego” i „Gazety Krakowskiej”.