cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Reklama

„Nasz Kolporter” to pismo doceniane przez największych wydawców prasowych. Ok. 40 – 50% zawartości miesięcznika stanowią reklamy. Wydawcy uznają bowiem nasze czasopismo za skuteczne narzędzie reklamowe, umożliwiające dotarcie do sprzedawców i wpływające bezpośrednio na wzrost sprzedaży prasy.

NAKŁAD: PONAD 20 000 EGZ.!

Docieramy do:
• sklepów,
• hipermarketów,
• supermarketów
• kiosków,
• saloników prasowych,
• stacji paliw,
• innych punktów sprzedaży.

CO MIESIĄC CZYTA NAS BLISKO 18 TYSIĘCY AKTYWNYCH SPRZEDAWCÓW PRASY!

Wykorzystaj możliwości reklamowe „Naszego Kolportera”!

Kontakt w  sprawie reklamy
tel. 41 367 82 24
mail: naszkolporter@kolporter.com.pl