cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

„Nasz Kolporter” także w sierpniu

Ukazał się wyjątkowy numer „Naszego Kolportera”. Wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy miesięcznik firmowy Kolportera wyszedł także w sierpniu. Dotychczas na czas wakacji czytelnicy otrzymywali jeden, łączony numer, datowany na lipiec-sierpień.

W sierpniowym wydaniu redakcja „NK” proponuje m.in. „Temat miesiąca”, w którym znalazły się raport podsumowujący pierwszy miesiąc wakacji oraz zapowiedź roku szkolnego, który rozpocznie się 2 września. Ponadto artykuły o tym, że konsumenci stają się coraz starsi, publikacja o roli zapachu w handlu, a w „Historii prasy” tekst o polskich gazetach, wydawanych i kolportowanych podczas powstania warszawskiego. Gwiazdą numeru tym razem jest Borys Szyc, który gra tytułową rolę filmie „Piłsudski”. Do tego popularne wśród czytelników „NK” stałe rubryki, począwszy do humoru „Angory”, a na krzyżówkach skończywszy.

Życzymy przyjemnej lektury.