Agora_Kolporter_NK

Agora_Kolporter_NK
Wśród zdobywców pierwszej nagrody był Jarosław Wąchocki, który prowadzi kiosk razem z żoną Katarzyną. I to właśnie ona odebrała nagrodę z rąk Adama Żaka, dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego DDP Kolportera (Fot. Piotr Lech)

Dodaj komentarz