ewakuacja

1 posta

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Ewakuacja jest podstawową i zarazem najważniejszą czynnością ratunkową podejmowaną w przypadku wystąpienia różnego rodzaju niebezpieczeństw: pożaru, powodzi czy katastrofy budowlanej. W wielu krajach podejmowany jest szereg działań służących edukacji społeczeństwa i sprawdzeniu obowiązujących w tym zakresie procedur. W Polsce niestety większość ćwiczeń i treningów ewakuacyjnych nadal traktowana jest z lekkim […]