Polskie Badania Czytelnictwa

3 postów

Dokąd zmierza prasa?

Jakie segmenty prasy pozostają w formie drukowanej, a jakie cyfryzują się i dlaczego? Co wpływa na poziom cyfryzacji poszczególnych segmentów prasy? Jakie są oczekiwania i zwyczaje czytelników prasy drukowanej, a jakie cyfrowej? Jaka jest unikalna rola prasy w media planie? Odpowiedzi na te, ale także szereg innych pytań próbowali znaleźć […]

Prasa dla wszystkich

Polskie Badania Czytelnictwa podsumowały rozpowszechnianie tytułów prasowych w 2022 r. Łącznie rozdystrybuowano 375 185 813 egzemplarzy prasy w tym 20 265 416 e-wydań. Ponad 40 procent rozpowszechnionych egzemplarzy prasy to dzienniki a 59 proc. – magazyny. Jedną z największych zalet prasy – zdaniem PBC – jest możliwość dotarcia do precyzyjnych […]