cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Książka z tekstami Vaclava Havla


W wybranych salonach prasowych można już kupić wydaną przez Agorę książkę Vaclava Havla pt. „Zmieniać świat”.
Książka jest zbiorem esejów, przemówień i artykułów autorstwa Vaclava Havla, w większości dotąd niepublikowanych.  Zawiera teksty eseistyczne z lat 1985-2010, w których Vaclav Havel porusza najważniejsze zagadnienia polityki europejskiej i światowej, zastanawia się nad kondycją współczesnych społeczeństw i problemami świata. Wśród poruszonych tematów znalazły się m.in.: kryzys moralny, globalizacja, ekologia, urbanizacja, utrata zaufania społecznego, konflikty etniczne czy kulturowe. Większość tekstów tego tomu to przemówienia, pozostałe to teksty pisane dla kilku czeskich i zagranicznych periodyków.
Po raz pierwszy zostały zebrane w jednym tomie. Wyboru dokonał Andrzej Jagodziński – tłumacz, publicysta, redaktor, dyrektor Instytutu Polskiego w Pradze, a od 2010 r. – Instytutu Polskiego w Bratysławie.
(na podstawie informacji Agory)

Dodaj komentarz