cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Kolporter w gronie najlepszych pracodawców Polski Wschodniej

22 września br. w Białymstoku, podczas uroczystej gali III Wschodniego Kongresu Gospodarczego, Kolporter został uhonorowany tytułem Top Pracodawcy Polski Wschodniej.
Tytuł ten przyznano w sumie dziesięciu spółkom i firmom z pięciu województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko – mazurskiego i świętokrzyskiego.
Nominacji i wskazań do konkursu Top Pracodawcy Polski Wschodniej 2016 dokonały władze samorządowe poszczególnych województw, marszałkowie i prezydenci miast wojewódzkich, a także przedstawiciele organizacji, realizujących politykę gospodarczą poprzez pozyskiwanie inwestorów i rozwój przedsiębiorczości.
Eksperci Rady Konsultacyjnej konkursu dokonali wyboru laureatów w oparciu o kryteria: wpływu działalności pracodawcy na rozwój gospodarczy regionu, wkładu w rozwój rynku pracy, innowacyjności, relacji z pracownikami oraz współpracy z lokalną społecznością. Z województwa świętokrzyskiego nagrodzona dwie firmy – Kolporter i Vive Group.
Inicjatorem i organizatorem III Wschodniego Kongresu Gospodarczego oraz konkursu Top Pracodawcy była grupa PTWP.

Dodaj komentarz