cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Praca od świtu do świtu

W procesie dystrybucji prasy bardzo ważną, jeśli nie najważniejszą rolę spełniają magazyny. Kolporter posiada ich siedemnaście na terenie całego kraju. Zaprezentujemy je kolejno, a zaczynamy od dwóch największych, zlokalizowanych w podwarszawskich Mościskach.


Dosłownie przez ścianę, w ogromnej hali, sąsiadują tutaj ze sobą magazyn Oddziału Logistyki Centralnej i magazyn Oddziału Warszawskiego. Z OLC wychodzi prasa do oddziałów terenowych w całej Polsce, z magazynu Oddziału Warszawskiego wysyłane są dostawy prasy punktów sprzedaży w województwie mazowieckim.

Magazyn OLC

Część magazynowa Oddziału Logistyki Centralnej w Mościskach składa się z trzech wydzielonych magazynów. Pierwszy to Magazyn Dostaw, którego zadaniem jest przygotowanie dostawy do oddziałów terenowych (przyjęcie, kompletacja i wysyłka). Jest to typowy magazyn cross-dockowy obsługujący dziennie średnio w dostawie około 600 palet z prasą. W Magazynie Zwrotów przygotowywane są do wydania wydawcom niesprzedane egzemplarze prasy. Dziennie wychodzi stąd około 100 palet zwrotów. Z kolei w Magazynie Usługowym Kolporter świadczy usługi dla klientów zewnętrznych takie jak foliowanie, metkowanie, dekompletacje itp.

– W sumie we wszystkich magazynach pracuje około 50 osób, które w zależności od potrzeb są przesuwane do poszczególnych magazynów – informuje kierownik Magazynów OLC Andrzej Michalski. Magazynem Dostaw bezpośrednio zarządza Robert Moskwa, Magazynem Zwrotów – Szymon Getke, a osobą odpowiedzialną za właściwe funkcjonowanie Magazynu Usługowego jest Wiesław Stępień.

W magazynach OLC odbywa się fizyczne przyjęcie lub wydanie towaru oraz załadunki i rozładunki wykonywane przez operatorów wózków widłowych. Tutaj też następuje przyjecie towaru do systemu, sprawdzenie danych tytułonumeru, ich zgodności z awizacją, dokumentem dostawy, przygotowanie wydruków roboczych dla magazynu i kwitów kompletacyjnych, itp. Ponadto dokonywana jest kompletacja dostawy dla siedemnastu oddziałów, kompletacja zwrotów do wydawców, realizowane są zewnętrznych usług magazynowych zgodnie z ustaleniami z klientem.

Magazyn OLC jest czynny przez większą część tygodnia całodobowo, a główna, najliczniejsza zmiana obsługująca dostawę do oddziałów terenowych oraz przygotowująca zwroty pracuje codziennie od godz. 6:30 do 14:30. – Pracujemy we wszystkie dni robocze oraz w dni, poprzedzające dzień roboczy. Praca na zmianie nocnej w OLC wykonywana jest przez najbardziej doświadczonych pracowników – podkreśla Mirosław Fiuk, dyrektor Oddziału Logistyka Centralna. – W jej trakcie pracownik pracuje na wielu stanowiskach, co wymaga od niego dużej wiedzy zawodowej, uniwersalności i samodzielności, również w podejmowaniu decyzji.

Magazyn Oddziału Warszawskiego

Magazyn Oddziału Warszawskiego składa się z dwóch sekcji. Pierwsza to Sekcja Obsługi Dostaw, w której obecnie pracuje 11 osób. Sekcja zajmuje się przyjęciem i sprawnym wydaniem prasy na poszczególne trasy, których aktualnie jest sześćdziesiąt.

Sekcją Obsługi Dostaw zarządza kierownik Paweł Sokołowski wraz ze swoim zastępcą Adamem Glinką. W Sekcji Obsługi Dostaw pracują doświadczeni i długoletni pracownicy. Paweł Kępiński jest zatrudniony od 1999 r., a Dariusz Tomczak od roku 2005. Sekcja Obsługi Zwrotów liczy 30 osób.

– Ich zadaniem jest przyjęcie od klientów zwrotów nie sprzedanej prasy, zeskanowanie każdego nie sprzedanego egzemplarza w celu poprawnego rozliczenia zwrotów, przygotowanie i poprawne rozliczenie makulatury, przygotowanie w paczki standardowe tytułów rozliczanych fizycznie z wydawcami, zwrot do Logistyki Centralnej tytułów do rozliczenia zwrotów z wydawcami, dopilnowanie poprawnego i płynnego obiegu palet w magazynie Oddziału Warszawskiego – wylicza Agnieszka Zasadni, kierownik Działu Logistyki Oddziału Warszawskiego.

Sekcją Obsługi Zwrotów zarządza wieloletni pracownik Kolportera Marek Woźniak, który w firmie pracuje już 16 lat, a przyszedł do firmy w momencie przejęcia przez Kolportera Jard Pressu, czyli w roku 2002. W składzie SOZ jest też pracuje dwóch długoletnich i doświadczonych pracowników, Krzysztof Maciejewski (od 1996) i Aleksander Wodnicki (od 1997). Praca w magazynie Oddziału Warszawskiego, podobnie jak w OLC, nie licząc weekendów trwa praktycznie bez przerwy, ponieważ pracownicy SOZ są już na posterunku o godz. 6:00. Jeszcze przed końcem ich pracy dyżur zaczyna pierwsza zmiana SOD, czyli pracownicy przyjmujący dostawę z Logistyki Centralnej. Potem pojawiają się pracownicy drugiej zmiany SOD, wydający prasę do rozwiezienia na poszczególnych trasach. Praca kończy się w godzinach 3-4 rano.

Dodaj komentarz