cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Tu fedruje „Gwarek”

Pierwszy numer wydawanego w Tarnowskich Górach tygodnika „Gwarek” ukazał się z datą 1 maja 1957 r. Pismo powstało na fali „Polskiego października”, zaś tytuł nawiązuje do górnictwa kruszcowego, któremu miasto, gdzie znajduje się siedziba redakcji, zawdzięcza lata prosperity.

Rozpoznawalny krój

Próba łączenia tego, co dobre z przeszłości, z otwierającymi się możliwościami, jest chyba najbardziej charakterystyczną cechą liczącej ponad 60 lat gazety. Tygodnik został założony przez społeczników ze Stowarzyszenia Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej. Pasjonaci dziejów miasta sięgnęli do nazwy przedsiębiorców zajmujących się poszukiwaniem i eksploatacją kruszców, i tak w winiecie pojawiło się słowo gwarek. Zmieniał się zasięg pisma, wydawca, nakład, szata graficzna, skład redakcji, ale nie drukowany charakterystyczną czcionką tytuł. Krój pisma, który wyszedł spod ręki grafika, jest może archaiczny, ale na pewno oryginalny i rozpoznawalny.

Gazeta wyszła obronną ręką z czasu przemian ustrojowych, gdy wraz z wolnym rynkiem pojawiła się konkurencja, a podczas likwidacji RSW Prasa-Książka-Ruch zaginęły dokumenty potwierdzające prawo do siedziby redakcji. Tytuł przejęła Wydawnicza Spółdzielnia Pracy „Gwarek Śląski”, która jest wydawcą po dziś dzień.

Zachęta do dyskusji

„Gwarek”, jak każdy tygodnik lokalny, informuje i stara się prowokować dyskusję na wszystkie tematy dotyczące mieszkańców terenu, na którym się ukazuje. Gazeta ma stałe kolumny („Zdania podzielone”, „Spod paragrafu”, „Historia co tydzień”, „Zdrowie i uroda”, „Sport” itd.) oraz rubryki („Przytyki z rymami”, „Pogwarki” – rubryka satyryczna, „Szkoda słów”). Oddaje też miejsce na swoich łamach czytelnikom, którzy mogą dzielić się swoimi opiniami.

Tradycyjny nośnik, który – jak wynika z badań czytelnictwa – dalej jest skutecznym sposobem docierania do czytelników, czyli drukowaną wersję gazety (nakład: 8 tys. egzemplarzy), redakcja powiązała ze stroną internetową i nowymi mediami. Strona gwarek.com.pl (ponad 500 000 odsłon miesięcznie) jest od 2006 r. aktualizowana 7 razy w tygodniu oraz umożliwia kupno „Gwarka” w wersji elektronicznej. Redakcja prowadzi aktualizowany codziennie profil na Facebooku (ponad 11 000 polubień), kanał Youtube (ponad 1000 subskrybentów), profil na Twitterze.

Informacji w „Gwarku” lub na gwarek.com.pl szukają nie tylko mieszkańcy powiatu tarnogórskiego, lublinieckiego i Piekar Śląskich, ale także osoby, które wyemigrowały z Górnego Śląska do Niemiec i Stanów Zjednoczonych (głównie emigracja z lat 70. i 80.) oraz w ostatnich latach do Wielkiej Brytanii, Holandii, Irlandii itd.

W redakcji „Gwarka” pracuje obecnie 13 osób. Najważniejsze nagrody: wyróżnienie za prasową okładkę roku Grant Front w 2008 r. i biznesowa – Śrybny Gwarek w 2012 r.