cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Wojsko na łamach

Według Centrum Badania Opinii Społecznej, aż 83% Polaków ma zaufanie do wojska. Tylko jedna instytucja – Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – cieszy się większym poziomem zaufania (84%). Zaufanie do polskiej armii rośnie sukcesywnie już od kilkunastu lat. Podobnie zresztą jak zainteresowanie wojskiem i jego historią.

Fot. Getty Images

W minionych latach tzw. prasa mundurowa miała przede wszystkim charakter propagandowy. Po 1990 r. zmieniło się to jednak diametralnie. Dziś czasopisma specjalizujące się w tej tematyce to wysoce fachowe periodyki, przynoszące ekspercką wiedzę na temat m.in. historii, uzbrojenia, nowych technologii, bezpieczeństwa itp. To jeden z ciekawszych obszarów rynku prasowego. Czasopisma zajmujące się szeroko pojętą wojskowością, podobnie jak inne czasopisma specjalistyczne nie są wydawnictwami wysokonakładowymi. Mają za to bardzo stabilną i wierną grupę czytelników.

Nie tylko dla żołnierzy

Czasopisma zajmujące się szeroko pojętą wojskowością czyta dziś nie tylko kadra oficerska i żołnierze Wojska Polskiego. Pokaźną grupę czytelników stanowią miłośnicy armii, militariów, historii wojskowości. Z uwagi na wysoki stopień fachowości po periodyki tego typu sięgają również przedstawiciele władz państwowych, biznesmeni z branży zbrojeniowej czy pracownicy ataszatów wojskowych.

– Nasze pisma są skierowane głównie do wszystkich profesjonalistów zajmujących się lotnictwem i obronnością, oczywiście do ludzi w różnych mundurach, różnych stopni – także. Czytają nas wszyscy – od żołnierzy po generałów i ministrów oraz np. finansiści zajmujący się przemysłem zbrojeniowym. Czytają nas także przedstawiciele zagranicznych globalnych koncernów lotniczych i zbrojeniowych. Nasze tytuły są na biurkach decydentów i w domach ekspertów, są w ambasadach – dostarczane metodą elektroniczną naszym placówkom na całym świecie – mówi Wojciech Łuczak, wiceprezes Agencji Lotniczej „Altair”, wydającej m.in. magazyny poświęcone lotnictwu i analizom obronnym.

– Z naszych badań wynika, że mamy następujące grupy odbiorców: przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztab Generalny Wojska Polskiego, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, menadżerowie i pracownicy polskiego przemysłu obronnego, pracownicy ośrodków naukowo-badawczych, pracownicy instytutów technicznych, inni czytelnicy – wyjaśnia Andrzej Ulanowski, dyrektor generalny Zespołu Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o., wydawcy miesięcznika „Wojsko i Technika”.

– Dedykujemy naszą prasę wszystkim, którzy interesują się sprawami polskiej armii, armii innych państw, geopolityką oraz szeroko rozumianą obronnością. Ciekawe tematy znajdą także osoby cywilne zainteresowane polityką międzynarodową, bieżącymi problemami bezpieczeństwa światowego, historią czy rekonstrukcjami dawnych dziejów. Regularnymi czytelnikami „Polski Zbrojnej” są także przedstawiciele najwyższych organów państwowych. Nasze wydawnictwa regularnie trafiają do Kancelarii Prezydenta, Premiera, wszystkich przedstawicielstw wojskowych w Polsce, dyrektorów departamentów MON, dowódców rodzajów sił zbrojnych oraz do zwykłych żołnierzy – opowiada Marta Szulc z Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

– Dzięki naszym publikacjom skutecznie docieramy do kluczowych grup docelowych, takich jak rząd, ośrodki naukowo–techniczne, kierowniczy szczebel przemysłu, dowództwa sił zbrojnych, z których ponad 500 adresów znajduje się na naszej liście VIP, tj. kluczowych osób związanych z obronnością otrzymujących nasze czasopisma bezpłatnie. Ponadto odbiorcami naszych treści jest szerokie grono hobbystów zainteresowanych sprawami obronności, techniki wojskowej oraz historii najnowszej – zapewnia Elżbieta Zychowicz z wydawnictwa Magnum–X Sp. z o.o. 

Historia i nowoczesność

Czasopisma zajmujące się wojskowością nie cierpią na brak tematów. Zajmują się praktycznie wszystkim aspektami, związanymi ze współczesną obronnością – od rozwoju uzbrojenia aż do zaawansowanych analiz geopolitycznych. Częściej koncentrują się na nowoczesności niż historii, ale ta również ma swoje stałe miejsce na ich łamach.

– Staramy się jako pierwsi rozpoznawać kierunki rozwoju, którymi świat będzie dopiero podążał i podpowiadać rządzącym, jak to wykorzystać dla bezpieczeństwa i pokoju naszego kraju – twierdzi Wojciech Łuczak z Agencji Lotniczej „Altair”. Wylicza tematy, które zostały po raz pierwszy poruszone właśnie na łamach tytułów wydawanych przez AL „Altair”, m.in. rosnący potencjał bojowych bezzałogowych statków latających czy rozwój grup małych bezzałogowców bojowych z własną inteligencją, sterowanych nie za pomocą nowej łączności laserowej.

– W ostatnich latach na rynku pojawiły się tytuły o niskiej wartości merytorycznej, skierowane raczej do hobbystów, a nie do przedstawicieli sił zbrojnych czy biznesu. Na tym tle nasze czasopisma wyróżniają się wysoką wartością publikowanych treści oraz aktualnością podejmowanej tematyki. Artykuły naszych autorów są regularnie cytowane np. książkach i artykułach naukowych z dziedziny bezpieczeństwa i obronności – stwierdza  Andrzej Ulanowski z Zespołu Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.

O tym, jak zmieniała się specyfika czasopism zajmujących się wojskowością, bardzo dobrze wie redakcja i wydawca „Polski Zbrojnej”. To jedno z najstarszych, wydawanych do dnia dzisiejszego, polskich czasopism. Pierwszy numer pisma został wydany w październiku 1921 roku. Przed wojną gazeta wychodziła jako dziennik i była wydawana nieprzerwanie do wybuchu wojny. W 1997 roku gazeta przestała ukazywać się jako gazeta codzienna i zaistniała jako tygodnik. Profil gazety ostatecznie zmienił się w kwietniu 2012 roku – od tamtej pory ukazuje się ona jako miesięcznik. – Aktualnie więcej uwagi poświęcamy na publicystykę, w tym szerokie i dokładne przedstawienie tematu numeru, który co miesiąc jest dobierany pod aktualne trendy i najciekawsze wydarzenia z kraju i ze świata – mówi Marta Szulc z Wojskowego Instytutu Wydawniczego. „Polska Zbrojna” – dziś jedyny miesięcznik o tematyce wojskowej wydawany przez wojsko – zajmuje się zarówno bieżącymi wydarzeniami w armii, problemami nurtującymi żołnierzy, jak i najważniejszymi wydarzeniami geopolitycznych. Czytelnicy znajdą tu materiały dotyczące techniki wojskowej, felietony, wywiady, relacje ze służby żołnierzy w misjach pokojowych i stabilizacyjnych poza granicami kraju czy po prostu porady prawne. Ponadto na łamach miesięcznika można znaleźć artykuły z zakresu historii wojskowości, ciekawostki dotyczące techniki wojskowej i militariów.

Armia współpracuje

Oczywiście przygotowanie fachowego czasopisma o tematyce wojskowej nie byłoby możliwe bez dobrej współpracy z armią. A ta dziś na taką współpracę jest zdecydowanie bardziej otwarta niż przed laty. Dowództwo doskonale rozumie, jaką rolę spełnia dziś informacja, jak ważne jest rzetelne przedstawienie najważniejszych dla wojska tematów czy problemów. Dziennikarze nie napotykają więc muru wojskowych tajemnic.

– Ściśle współpracujemy z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP oraz Ministerstwem Obrony Narodowej. Nasi dziennikarze uczestniczą w najważniejszych wydarzeniach w branży obronnej w Polsce: konferencjach, targach, sympozjach, seminariach, ćwiczeniach wojskowych. Na łamach naszych czasopism regularnie pojawiają się wywiady z oficerami pełniącymi ważne w funkcje w Siłach Zbrojnych RP oraz cywilnymi pracownikami wojska, jak również z politykami – mówi Andrzej Ulanowski, dyrektor generalny Zespołu Badań i Analiz Militarnych sp. z o.o.

– Redakcja „Polski Zbrojnej” ściśle współpracuje z wojskiem na wielu płaszczyznach. Dziennikarze nie tylko biorą udział w konferencjach i takich uroczystościach, jak święta jednostek czy festyny militarne, ale także w różnego rodzaju szkoleniach i ćwiczeniach. Dlatego regularnie wyjeżdżają na poligony i spotykają się z żołnierzami różnych szczebli. Pracownicy redakcji uczestniczą jako prelegenci czy eksperci w szkoleniach wojskowych czy debatach. Ponadto razem z wojskiem pracujemy nad wspólnymi projektami – dodaje Marta Szulc w Wojskowego Instytutu Wydawniczego.

Tak dobra współpraca jest z pewnością korzystna dla obu stron. Czasopisma poświęcone wojsku i wojskowości to dziś fachowe, eksperckie periodyki, które na bieżąco prezentują i analizują wszystko, co dzieje się w armii. A wojsko – dzięki m.in. otwartości na media – zyskuje kolejne punkty zaufania społecznego.

– – – – – – – –

Przegląd najważniejszych tytułów

Wojsko i Technika (wydawca: Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o.) – miesięcznik skupiający swą uwagę na aktualnych problemach związanych z bezpieczeństwem Polski i jej przemysłem zbrojeniowym. Wiele uwagi poświęcamy także bieżącej sytuacji polityczno–militarnej w regionie i na świecie, nowym wzorom uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wystawom przemysłu obronnego, aktualnym przetargom i zawieranym kontraktom na świecie.

Lotnictwo Aviation International (wydawca: Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o.)  – miesięcznik skoncentrowany przede wszystkim na wydarzeniach bieżących w lotnictwie, kosmonautyce oraz obronie przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, postępie naukowo–technicznym, przemyśle i ludziach z nim związanych, siłach powietrznych świata i konfliktach zbrojnych, komunikacji lotniczej, monografiach i opisach samolotów, śmigłowców oraz bezzałogowych statków powietrznych.

Raport – wojsko, technika, obronność (wydawca: Agencja Lotniczej „Altair” Sp. z o.o.) – miesięcznik, wydawany od 1997 r. Tytuł jest najpoważniejszym w Polsce źródłem analiz spraw bezpieczeństwa i obronności o globalnej skali problematyki, kwestii przemysłu obronnego i polityki obronnej – skierowanym do wszystkich profesjonalistów i decydentów zajmujących się szeroko pojmowaną obronnością. Jest od dawna stałym partnerem największego corocznego międzynarodowego salonu przemysłu obronnego – MSPO w Kielcach.

Magazyn Lotniczy Skrzydlata Polska (wydawca: Agencja Lotniczej „Altair” Sp. z o.o.) – jeden z najstarszych miesięczników lotniczych na świecie, obchodzi w tym roku 90-lecie istnienia. Zajmuje się tematyką lotnictwa cywilnego i wojskowego, użytkowego, sportowego oraz przemysłem lotniczym w Polsce i na świecie. Przynosi także informacje z szeroko pojętej astronautyki i lotnictwa bezzałogowego. Kultywuje tradycje historyczne polskiego lotnictwa.

Polska Zbrojna (wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) – miesięcznik wojskowych opinii poświęcony poszczególnym rodzajom sił zbrojnych, wydawany od 1921 roku. W myśl działania na rzecz promocji Wojska Polskiego wychodzi naprzeciw czytelnika cywilnego. Na łamach miesięcznika prezentowany jest szeroki zakres treści publicystycznych, społecznych i kulturowych. Coraz więcej miejsca redakcja poświęcana sport, historię i bezpieczeństwo międzynarodowe.

Polska Zbrojna. Historia (wydawca: Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie) – kwartalnik o tradycji i chwale polskiego oręża wydawany od 2017 roku. Tworzony przez historyków i wybitnych specjalistów, stanowi wartościowe kompendium najważniejszych faktów historycznych od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości po współczesność. Wyróżnia się bogatą grafiką, niezwykłymi zdjęciami z epoki oraz unikalnymi materiałami archiwalnymi.

Nowa Technika Wojskowa (wydawca: Magnum-X Sp. z o.o.) – miesięcznik poświęcony sprawom wojska, przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwa narodowego ukazujący się nieprzerwanie od 1991 roku. To opiniotwórczy periodyk zajmujący się szeroko pojętą tematyką wojskową i obronną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z uzbrojeniem, wyposażeniem wojskowym oraz przemysłem obronnym. Zawiera m.in. materiały informacyjne o polskim i światowym przemyśle obronnym, relacje ze światowych wystaw i pokazów uzbrojenia, szczegółowe opisy współczesnego sprzętu wojskowego, analizy sytuacji polityczno-militarnych w różnych zakątkach świata.

Lotnictwo – Magazyn Miłośników Lotnictwa Wojskowego, Cywilnego i Kosmonautyki (wydawca: Magnum-X Sp. z o.o.) – ukazujący się od 1998 r. magazyn poświęcony historii, współczesności i perspektywom lotnictwa wojskowego, cywilnego oraz kosmonautyce. W czasopiśmie prezentowane są obszerne i bogato ilustrowane monografie samolotów wojskowych i cywilnych statków powietrznych, artykuły poświęcone węzłowym problemom lotnictwa i kosmonautyki, opisy sił powietrznych poszczególnych krajów, najciekawszych kampanii, operacji i bitew lotniczych, historie formacji lotniczych, sylwetki ludzi lotnictwa.

Morze Statki i Okręty (wydawca: Magnum-X Sp. z o.o.) – jest najważniejszym polskim czasopismem poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko pojmowaną tematyką marynistyczną. Na łamach periodyku poruszane są tematy nie tylko o charakterze militarnym, ale także z zakresu żeglugi handlowej oraz polityki, problemy współczesne, jak i historyczne. Wiele miejsca zajmują dzieje konfliktów morskich. Swoje stałe miejsce mają także informacje o rozwoju flot świata, kronika Marynarki Wojennej RP, monografie okrętów współczesnych oraz artykuły dotykające obecnych problemów sił morskich i polityki.

Strzał. Magazyn o broni (wydawca: Magnum-X Sp. z o.o.) – czasopismo o broni palnej, broni pneumatycznej, ASG, sporcie strzeleckim oraz wszystkim co strzelców i pasjonatów broni interesuje. Najdłużej ukazujące się i najlepsze polskie pismo fachowe o broni i strzelectwie tworzone przez miłośników broni i do miłośników broni skierowane. W każdym numerze tego miesięcznika czytelnicy znajdą bogato ilustrowane artykuły o broni współczesnej i tej nieco starszej, a także o wiatrówkach, akcesoriach strzeleckich, optyce i nożach.

Technika Wojskowa. Historia (wydawca: Magnum-X Sp. z o.o.) – to czasopismo poświęcone historii wojskowości i techniki wojskowej. Ma na celu przybliżenie wielu aspektów wojen toczonych w XX wieku. Materiały zamieszczane w czasopiśmie są przeznaczone zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z historią, jak i tych, które zawodowo zajmują się tą tematyką. Zamieszczane w czasopiśmie artykuły mają charakter monograficzny i analityczny. „Technika Wojskowa. Historia” ukazuje się od 2010 roku jako dwumiesięcznik, od 2012 roku obok numerów bieżących dwumiesięcznika równolegle wydawane są także numery specjalne.