Roczne Archiwa: R

47 postów

Jeszcze jeden trudny rok…

…za nami. Tak w skrócie można podsumować minione dwanaście miesięcy. Rok 2021, kolejny rok zmagania się całego świata z pandemią, nie był łatwym dla nikogo. Kolejne mutacje koronawirusa i kolejne fale pandemii, globalne problemy gospodarcze, zaostrzające się konflikty międzynarodowe i wewnętrzne spowodowały, że świat z ulgą żegnał 2021 i dużą […]

„Nasz Kolporter” podsumowuje miniony rok

W styczniowym wydaniu „Naszego Kolportera” redakcja podsumuje 2021 rok na polskim rynku prasowym. Jak radziła sobie prasa w tym szczególnym czasie? Z jakimi problemami musiała się zmagać? Kto odniósł sukces, a kto musiał przełknąć gorzką pigułkę porażki? I jakie rzeczywiście były minione miesiące dla polskiej prasy? O tym wszystkim przeczytają […]