Nieznany Świat

1 posta

Mistrzowskie urodziny

Rzadko celebrujemy 33. urodziny. A jednak jest to jubileusz niezwykły! W tym roku łączy on Kolportera i miesięcznik „Nieznany Świat”. Jak zauważają redaktorzy miesięcznika to urodziny szczególne. 33 to jedna z tzw. liczb mistrzowskich, niosących potencjał, który możemy wyeksponować lub zmarnować.