Oddział Łódzki

3 postów

Wszystko można pogodzić

Łączy ich jedno – doświadczenie w handlu mają ogromne, niejedno już przeżyli. Dzieli charakter pracy, bo dwoje z nich jest typowymi menedżerami, którzy tylko zarządzają punktami handlowymi, a pozostałe osoby są też aktywnymi sprzedawcami. W tym numerze prezentujemy najlepszych kontrahentów Oddziału Łódzkiego Departamentu Dystrybucji Prasy Kolportera.