cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Jubileusz Fundacji „Pomóżmy Marzeniom”

W 2016 roku swój jubileusz obchodzi Fundacja „Pomóżmy Marzeniom”, która została założona przez Mirosławę i Krzysztofa Klickich dokładnie 10 lat temu. Rolą tej organizacji pożytku publicznego było i jest niesienie pomocy potrzebującym – przede wszystkim dzieciom.
– Od dekady jesteśmy wszędzie tam, gdzie potrzeba leków, przyborów szkolnych, odzieży czy zwyczajnych przedmiotów codziennego użytku – mówi Jacek Dulnik, kierujący Zarządem Fundacji. –Stworzyliśmy system szybkiej i skutecznej reakcji na prośby o pomoc w dofinansowaniu leczenia, terapii lub dożywiania dzieci, które nie mogą liczyć na pomoc ośrodków państwowych.
Łącznie przez te lata Fundacja „Pomóżmy Marzeniom” niosła pomoc – w różnej postaci – ponad 23 000 razy. Pomocą zostało objętych ponad 10 000 dzieci, na rzecz których Fundacja przekazała 1 260 281 zł.
To wsparcie w sferze zdrowotnej (dofinansowanie lub finansowanie leczenia dzieci, operacji i turnusów rehabilitacyjnych, zakup aparatów słuchowych, inhalatorów, protez itp.), fundowanie wyjazdów na zieloną i białą szkołę, kolonie letnie. To również zapewnianie dzieciom podręczników szkolnych (w tym polskim dzieciom ze szkoły we Lwowie), dostęp do bezpłatnej nauki języków obcych w kieleckich prywatnych szkołach.
– Oprócz pomocy skierowanej do dzieci z konkretnych rodzin pomagamy także różnym instytucjom. Dzięki wspaniałomyślności darczyńców Fundacja wyposażyła domy dziecka w urządzenia na plac zabaw. Część funduszy przeznaczyliśmy na wyposażenie szkół w niezbędne urządzenia kuchenne, zakup ubrań, strojów sportowych, a także fundowanie biletów na basen, imprezy sportowe, przedstawienia teatralne, fundowanie wycieczek tematycznych, a z okazji Dnia Dziecka i Mikołaja – biletów do kina i paczki ze słodyczami – wymienia Jacek Dulnik.
To wszystko Fundacja robi dla dzieci, których opiekunowie prawni (zwykle są to rodzice) z różnych przyczyn nie potrafią ekonomicznie poradzić sobie w życiu.
Jednak to nie jedyne działania Fundacji. Kilka lat temu zakupiono i podarowano Fundacji „Nadzieja” ze Słupska młodego ogiera Harfilda, który do chwili obecnej służy dzieciom w procesie hipoterapii. Fundacja nawiązała także współpracę i wspiera Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą z Rabki.
– Staramy się nieść pomoc tam, gdzie jej potrzeba… nawet poza granicami Polski. Za pośrednictwem Caritas Polska przekazaliśmy polskim dzieciom mieszkającym na Litwie, Ukrainie i Białorusi tysiące zabawek i książeczek dla dzieci – wspomina Jacek Dulnik.
Pomoc na taką skalę nie byłaby możliwa bez wspaniałych wolontariuszy działających przy Fundacji, ale przede wszystkim bez pomocy fundatorów i darczyńców.
_ _ _ _
I Ty możesz zostać Darczyńcą
Każdy z nas może wspomóc Fundację „Pomóżmy Marzeniom”. Wystarczy, w zeznaniu składanym za 2015 r., przekazać 1 % swojego podatku tej konkretnej organizacji pożytku publicznego.
Jak przekazać 1% podatku?
Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

  • numer KRS organizacji
  • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).
Niestety podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas może przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na organizację pożytku publicznego.
Więcej informacji dotyczących Fundacji znajduje się na stronie http://pomozmymarzeniom.pl/
Pomóżmy i my w spełnianiu marzeń dzieci!
Fundacja Pomóżmy Marzeniom
KRS 0000255194

Dodaj komentarz