cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Kontaktuj się poprzez portal

Niedawno uruchomiony portal dla sprzedawców oraz Dział Obsługi Klienta – to dwa główne kanały, za pośrednictwem których Departament Dystrybucji Prasy Kolportera będzie się kontaktował ze swoimi kontrahentami. Firma będzie wygaszać komunikację poprzez notatki sporządzane przez sprzedawców na Dokumentach Dostawy i Dokumentach Zwrotu.

W poprzednim numerze „NK” informowaliśmy, że Kolporter uruchomił specjalny, bezpłatny portal służący komunikacji z kontrahentami (portaldlaklienta.kolporter.com.pl). Użytkownicy mają m.in. pełen dostęp do informacji o dostawach tytułów i zwrotach, mogą zamawiać dodatkowe tytuły, monitorować swoje płatności, przygotowywać przelewy i komunikować się z Działem Obsługi Klienta Kolportera.

– Dzięki nowemu portalowi kontrahenci mogą się z nami szybko skontaktować praktycznie w każdej sprawie dotyczącej ich punktu sprzedaży – mówi Michał Zbytek, dyrektor Pionu Sprzedaży Kolportera. – Oczywiście, zawsze też można zadzwonić do DOK.

Jak wyjaśnia Michał Zbytek, Kolporter wycofuje się z dotychczasowej formy komunikacji, ponieważ liczba naprawdę istotnych notatek na dokumentach, jaka wpływała do DOK, spadła w ostatnim czasie z 60 do 20 proc. Po drugie, zmiany w procesie logistycznym znacznie wydłużyły czas reakcji i odpowiedzi udzielanych przez DOK, co uczyniło procedurę mało efektywną.

– Jeżeli natomiast klient będzie chciał się skontaktować z DOK pisemnie, nadal może sporządzić odrębny dokument, np. wniosek o urlop lub korektę, podpisać go i dołączyć (zszyć) do Dokumentu Dostawy lub Dokumentu Zwrotu – zaznacza Michał Zbytek. Podkreślmy jednocześnie, że wszystkie sprawy związane ze standardową obsługą procesów logistycznych w dalszym ciągu muszą być dokonywane w ten sam sposób, co do tej pory. Czyli ewentualne różnice ilościowe w dostawie prasy należy wpisywać na Dokumencie Dostawy lub Dokumencie Zwrotu. Trzeba również pamiętać o podpisaniu dokumentu. Przypomnijmy na koniec, że dostęp do portalu mają kontrahenci Kolportera, ale dopiero po zalogowaniu. Żeby uzyskać login i hasło kontrahent powinien się zgłosić do Oddziału Kolportera, ponieważ zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych niezbędna jest pisemna zgoda użytkownika.

Dodaj komentarz