pożar

2 postów

Bezpieczeństwo jest najważniejsze

Ewakuacja jest podstawową i zarazem najważniejszą czynnością ratunkową podejmowaną w przypadku wystąpienia różnego rodzaju niebezpieczeństw: pożaru, powodzi czy katastrofy budowlanej. W wielu krajach podejmowany jest szereg działań służących edukacji społeczeństwa i sprawdzeniu obowiązujących w tym zakresie procedur. W Polsce niestety większość ćwiczeń i treningów ewakuacyjnych nadal traktowana jest z lekkim […]

W obliczu żywiołu

Ze statystyk Państwowej Straży Pożarnej wynika, iż każdego roku na terenie kraju odnotowuje się przeszło tysiąc pożarów w placówkach handlowo-usługowych. W wielu z nich rozmiary zniszczeń są na tyle duże, że pozbawiają miejsca pracy nie tylko personel, lecz również właściciela sklepu. Oczywistym zatem jest, iż pożarom lepiej zapobiegać, niż je […]