cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów
Kolporter S.A.

Kolporter znów S.A.

Spółka Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. przekształciła się w spółkę akcyjną i zmieniła nazwę na Kolporter S.A. – tak orzeczeniem z dnia 25 lutego 2011 roku postanowił Sąd Rejonowy w Kielcach. Stając się spółką akcyjną i wracając do historycznej nazwy Kolporter wykonał kolejny krok w kierunku debiutu giełdowego.
 
Kolporter S.A.Przypomnijmy, w grudniu 2010 roku doszło do połączenia spółek Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o., Kolporter Service S.A. oraz Kolporter DP Sp. z o.o. W wyniku fuzji firma Kolporter Sieci Handlowe Sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki Kolportera DP i Kolportera Service, w tym dotyczące dostaw prasy i towarów FMCG. Dzięki połączeniu Kolporter Sieci Handlowe stał się jedną z największych firm dystrybucyjnych w kraju.
Również w grudniu 2010 r. Krzysztof Klicki, prezes i właściciel Kolportera, zapowiadał, że spółka zamierza sukcesywnie poszerzać swoją ofertę produktów i usług. – Konsekwentnie będziemy umacniać naszą pozycję w dotychczasowych obszarach działalności, ale też bardzo mocno rozwijać nowoczesne kanały dystrybucji towarów FMCG i sieć sklepów convenience – mówił Krzysztof Klicki. – Bardzo istotnym elementem naszej strategii jest rozwój usług elektronicznych, które realizowane są za pomocą największej w Polsce sieci wielofunkcyjnych terminali zlokalizowanych w sklepach detalicznych. Obecnie posiadamy ponad 20 000 takich urządzeń, ich liczba systematycznie rośnie.

Aktualne dane spółki
Kolporter S.A.
Siedziba i adres: 25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
nr KRS: 0000379450
kapitał zakładowy: 4 550 000,00zł
NIP 9591452482
REGON: 291770790

Przekształcenie Kolportera Sieci Handlowe Sp. z o.o. w spółkę akcyjną Kolporter S.A. to kolejny etap realizacji strategii firmy, zakładającej debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych we wrześniu 2011 roku i aktywne uczestnictwo w procesie konsolidacji rynku FMCG.
– Zmiana nazwy nie niesie za sobą konieczności podpisywania aneksów do obowiązujących umów. Wszystkie dotychczasowe numery telefonów i adresy siedzib oddziałów terenowych firmy są aktualne. Wymagane jest jedynie uwzględnienie nowych danych na dokumentach księgowych i w korespondencji – informuje Grzegorz Maciągowski, rzecznik prasowy spółki.
(red)

Takie były początki
Po raz pierwszy Kolporter stał się spółką akcyjną 1 stycznia 1995 r.
Wcześniej nazwa firmy założonej w kwietniu 1990 roku przez Krzysztofa Klickiego brzmiała: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zakład Kolportażu Książki i Prasy „Kolporter”. Była to jednoosobowa firma, która działalność rozpoczęła od dostarczenia 200 egzemplarzy „Gazety Wyborczej” do 11 sklepów „Społem” w Kielcach. We wrześniu 1990 zapadła decyzja o budowaniu firmy o ogólnopolskim zasięgu. Wtedy też w Katowicach powstał pierwszy oddział Kolportera, a w grudniu następny – we Wrocławiu. Dzisiaj Kolporter S.A. to cztery Departamenty: Departament Dystrybucji Prasy (20 oddziałów) oraz Departament Dystrybucji FMCG (11 oddziałów), Departament Sieci Własnej oraz Departament Usług Elektronicznych.
Główna siedziba Kolportera od początku istnienia firmy mieści się w Kielcach.

Dodaj komentarz