cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów
Kolporter - biurowiec

Marka znana i silna

Kolporter jest postrzegany jako marka kojarząca się z siłą, dynamiką, witalnością – wynika z badania przeprowadzonego w styczniu i lutym 2011 r. przez TNS Pentor.

Kolporter - biurowiec
Marka Kolporter jest powszechnie znanym na rynku, silnym graczem. Buduje poczucie bliskości, jest kojarzona z marką dla ludzi młodych, przedsiębiorczych, dynamicznych, nastawionych na osiąganie celów. Na zdjęciu kielecki biurowiec, w którym mieści się główna siedziba Kolportera

Badanie, realizowane na zlecenie Kolportera S.A., miało na celu określenie postrzegania marki Kolporter przez klientów, jak również jej pozycji na rynku.
Rozwój i profesjonalizm
Połączone wyniki badania ilościowego oraz jakościowego wskazują, iż marka Kolporter jest powszechnie znanym na rynku, silnym graczem. Buduje poczucie bliskości, jest kojarzona z marką dla ludzi młodych, przedsiębiorczych, dynamicznych, nastawionych na osiąganie celów. Większości ankietowanych marka Kolporter kojarzy się z ciągłym rozwojem, profesjonalizmem, aktywnością rynkową i sukcesem. Zauważanym i docenianym walorem jest również postrzeganie Kolportera jako marki rdzennie polskiej. „Jest marką, dla takich klientów ‘jak ja’, z którą można dobrze się czuć i która rozumie potrzeby klienta” – oceniła większość ankietowanych.
Wyniki wskazują, iż Kolporter jest postrzegany jako marka: nowoczesna, dynamiczna, autentyczna, oryginalna, inteligentna, kojarząca się z siłą fizyczną. Jej atutem jest wiedza – jest często odbierana przez respondentów jako ekspert i lider w swojej dziedzinie.

Wizerunek emocjonalny – Kolporter

Kolporter jest postrzegany jako marka:

  • Nowoczesna, dynamiczna
  • Autentyczna, oryginalna
  • Inteligentna
  • Bardziej męska niż kobieca
  • Kojarząca się z siłą fizyczną
  • Będąca liderem na swoim rynku

Źródło: TNS Pentor.

Szybkie zakupy gwarantowane
Jak wynika z badania, 41 proc. klientów ocenia usługi Kolportera dobrze, 39 proc. – bardzo dobrze, a 16 proc. – znakomicie. Około 37 proc. badanych zdecydowanie poleciłoby swoim znajomym i bliskim punkty sprzedaży Kolportera. Ankietowani ocenili je jako profesjonalne i gwarantujące szybkie zakupy, blisko 90 proc. badanych deklaruje, że na pewno będzie nadal robić w nich zakupy. To, co pozytywnie wyróżnia Kolportera na tle konkurencji, to jakość obsługi w punktach sprzedaży – klienci docenili fachowość i szybkość sprzedawców. Pod względem oceny punktów sprzedaży Kolporter wypada wyraźnie lepiej niż konkurenci.
Same punkty sprzedaży Kolportera kojarzą się natomiast badanym przede wszystkim z salonami prasowymi (70 proc.), salonami prasowymi w centrach handlowych (31 proc.) i kioskami (30 proc.). Marka kojarzona jest z szeroką ofertą prasy, postrzegana jest jako marka profesjonalna i gwarantująca szybkie zakupy, w wielu punktach sprzedaży.
Wiedza atutem
Jaki jest wizerunek osoby korzystającej z usług Kolportera? Z badania wynika, że są to osoby postrzegane jako młode lub w średnim wieku, dobrze wykształcone, pracujące, dynamiczne, otwarte na nowości. „W większości są to mężczyźni, co potwierdza, iż marka jest postrzegana bardziej jako męska niż kobieca. (…) Jej atutem jest wiedza.” – czytamy w podsumowaniu raportu TNS Pentor. Kolporter jest często odbierany przez badanych jako ekspert i lider w swojej dziedzinie. Respondenci łatwo identyfikują się z marką, a dla części z nich przekazuje ona wartości takie jak dążenie do sukcesu, nowoczesność, dynamika itp.
Klienci czytają prasę
Badania TNS Pentor przyniosły również ciekawe wyniki, jeśli chodzi o czytelnictwo prasy. To właśnie osoby czytające prasę stanowią większość klientów saloników Kolportera. Ponad połowa badanych (54 proc.) czyta prasę papierową kilka razy w tygodniu, przy czym codziennie prasę czyta 1/5 badanych (24 proc.). Odsetek ten rośnie wraz ze wzrostem poziomu wykształcenia. Podobną zależność obserwujemy w przypadku wielkości miejscowości, im większa miejscowość tym czytelnictwo prasy papierowej częstsze. Częściej prasę papierową czytaj również osoby w wieku średnim (30-39 lat) oraz starsze powyżej 50 roku życia. W formie papierowej najczęściej czytane są dzienniki ogólnopolskie (55 proc.). Prasę w Internecie czyta przynajmniej od czasu do czasu 44 proc. badanych. Przy czym odsetek ten znacząco wzrasta wśród młodych osób oraz osób z wyższym wykształceniem i z dużych miast (powyżej 200 tys.). Najczęściej czytane w Internecie są dzienniki ogólnopolskie, dzienniki lokalne oraz prasa specjalistyczna i kobieca.
Najpopularniejszymi miejscami zakupu prasy są kioski, w których prasę kupują prawie wszyscy badani (89 proc.), przy czym procent ten jest wyższy w mniejszych miejscowościach, w których jest mniej salonów prasowych. W miejscowościach do 49.999 mieszkańców, prasę w kiosku kupuje 98 proc., a w salonach prasowych – 42 proc. Salony prasowe szczególnie zyskują na popularności w najmłodszej grupie badanych (wśród osób w wieku 18-29 lat z salonów prasowych korzysta 77 proc.) oraz wśród osób z wyższym wykształceniem (w tej grupie 76 proc. kupuje prasę w salonach prasowych).
Program badawczy składał się z badania ilościowego przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 300 osób dokonujących zakupów w punktach sprzedaży prasy oraz z badania jakościowego – sześciu pogłębionych wywiadów grupowych, w trakcie których łącznie przebadano 48 osób.
Dariusz Materek
 
 

Konstrukcja emocjonalnego wizerunku

Badanie ilościowe pokazuje, iż wizerunek emocjonalny marki Kolporter tworzą przede wszystkim elementy związane z identyfikacją, z poczuciem pewnej bliskości z marką.Kolporter jest marką, dla takich klientów „jak ja”, z którą można dobrze się czuć i która rozumie potrzeby klienta.
Potwierdza to badanie jakościowe, które pokazuje, iż respondenci łatwo identyfikują się z marką.
Bliskość marki nie zaprzecza nowoczesnemu postrzeganiu marki.
Kolporter jest marką aktywnie działającą (co wiąże się z silną pozycją na rynku), dynamiczną.
Badanie jakościowe pokazało, iż dla części badanych marka kojarzy się z aspiracyjnymi wartościami, takimi jak dążenie do sukcesu, nowoczesność, dynamika.
Źródło: TNS Pentor

Dodaj komentarz