cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Pomocnik „Polityki” o historii Chińczyków


Ukazał się kolejny numer Pomocnika historycznego tygodnika „Polityka”. Tym razem zatytułowany jest „Historia Chińczyków”.
Publikacja przedstawia dzieje cywilizacji chińskiej. Na przełomie XX i XXI w. byłe starożytne cesarstwo, potem słaba republika, wreszcie bastion koszarowego komunizmu, mocny militarnie, ale ubogi gospodarczo i cywilizacyjnie – przemieniło się w drugie mocarstwo świata. W tym „Pomocniku Historycznym” doborowi polscy znawcy problematyki chińskiej rzucą światło na dzieje Chińczyków. Staraliśmy się pogodzić głęboką znajomość przedmiotu u Autorów z możliwościami poznawczymi nas, czytelników, wychowanych w zupełnie innej cywilizacji. Na każdym kroku będziemy spotykać pojęcia, zjawiska, sytuacje dalekie naszemu doświadczeniu. Dlatego ta wyprawa na Daleki Wschód jest tak fascynująca. Warto zrozumieć istotę odrębności chińskiej cywilizacji
„Historia Chińczyków” liczy 140 stron i kosztuje 19,99 zł.
(na podstawie informacji Polityka.pl)

Dodaj komentarz