cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Banderole trzeba wymienić do końca lutego!

papierosy1
Ministerstwo Finansów podjęło decyzję o niepodnoszeniu stawek podatku akcyzowego dla papierosów w 2015 roku (wzrośnie, w wyniku zmian w sposobie naliczania akcyzy opodatkowanie cygar i cygaretek). Mimo braku podwyżki akcyzy dla papierosów nie zmieniają się zasady obrotu wyrobami akcyzowymi, i np. można będzie sprzedawać bez ograniczeń wyrobów wyprodukowanych w 2014 r.
Umieszczone na paczkach papierosów „stare” banderole od „nowych” odróżnia data widniejąca na znaku akcyzowym (rok produkcji 2014 i 2015). Wyroby tytoniowe ze starymi znakami banderol mogą pozostawać w obrocie handlowym tylko do 28 lutego br. Dotyczy to zarówno sprzedaży wyrobów przez producentów i importerów do hurtu i bezpośrednio do detalu, a także przez detalistów do odbiorców końcowych. Od 1 marca 2015 r. produkty ze starą banderolą będą mogły zostawać w obrocie tylko z nową tzw. banderolą legalizacyjną. Należy tu wspomnieć, że za sprzedaż wyrobów z banderolą 2014 r. grozi grzywna w wysokości od 10 do 720 stawek dziennych (od 53 zł do 38 160 zł).
A to oznacza realne straty. Dlatego detaliści powinni odpowiednio zarządzać zapasem wyrobów z banderolą 2014, aby sprzedać je przed końcem lutego 2015 r. Po tym terminie mogą być oferowane jedynie z banderolą legalizacyjną, Kosztuje ona 1,30 zł na paczkę papierosów. Aby je móc kupić, należy na koniec lutego dokonać spisu z natury i w ciągu trzech dni dostarczyć listę wyborów z banderolą 2014 do Urzędu Celnego. Następnie detalista powinien wysłać (e-mailem, faksem) zapotrzebowanie na banderole legalizacyjne do Ministerstwa Finansów, a w Urzędzie Celnym, właściwym dla miejsca prowadzenia działalności, złożyć wniosek o sprzedaż banderol i ustalić termin odbioru. Banderole legalizacyjne należy nakleić na stare oznaczenia, i sporządzić protokół, wyszczególniając w nim ile banderol zostało nałożonych, a ile zniszczonych w trakcie czynności.
Jak widać legalizacja wyrobów przez detalistów jest kłopotliwa, i wiąże się z dodatkowymi czynnościami i kosztami. Detaliści mogą zrezygnować z tej procedury i zniszczyć papierosy z taką banderolą, i odpisać sobie to w koszty. Z tego powodu część z nich może powstrzymywać się w 2015 roku od zakupu papierosów wyprodukowanych w poprzednim roku obrotowym (opatrzonych starą banderolą na 2014 r.), obawiając się, że nie sprzedadzą ich w wyznaczonym terminie. Powołują się przy tym na negatywne doświadczenia z zeszłych lat. Inni rezygnują z zakupów w ogóle – deklarując, że zrobią je, jak wyprzedadzą papierosy ze starą banderolą. Aby ten proces przyspieszyć w trudnym przejściowym okresie, należy zadbać o lepszą ekspozycję wyrobów, np. za pomocą tzw. cenówek (wyroby z banderolą 2014 są tańsze), i oferować je wyłącznie pełnoletnim klientom.
Do końca lutego pozostało około 5 tygodni jest to więc bezpieczny okres na sprzedaż produktów z banderolą 2014. Wstrzymanie zamówień może doprowadzić do braku zatowarowania produktów, co może skutkować odpływem konsumentów, którzy mogą szukać papierosów swoich marek u konkurencji. Dlatego w tym trudnym przejściowym okresie detaliści mogą liczyć na pomoc przedstawicieli handlowych BAT Trading Polska w zarządzaniu zapasami. W 2013 r. firma wdrożyła w Polsce bezpośredni system sprzedaży produktów do punktów detalicznych, w ramach którego zatrudniła dodatkowo 500 osób w całej Polsce. Dzięki częstym i regularnym wizytom przedstawiciele BAT mogą pomóc w zdefiniowaniu odpowiedniego zamówienia na bazie dotychczasowych zakupów.
(materiał nadesłany)

Dodaj komentarz