cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

„Twoja osobowość” – wydanie specjalne „National Geographic”

ng wyd specjalne
Osobowość człowieka i jej rozwój to jeden z najciekawszych tematów badań psychologów i naukowców. Z czego jest złożona, jak działa, ile jest poziomów osobowości? W najnowszym numerze specjalnym, dostępnym już na rynku, „National Geographic” uchyla rąbka tajemnicy na ten temat.
„To skomplikowane. Bo jak wytłumaczyć, dlaczego jestem taka, jaka jestem? Osobowość człowieka jest trudna do zdefiniowania, choć niby „każdy wie, o co chodzi”. Często utożsamiamy ją po prostu z cechami charakteru czy skłonnościami takimi jak pracowitość, odwaga czy życzliwość albo jej brak. Najnowsze badania wskazują jednak, że osobowość można rozpatrywać na kilku poziomach” – pisze we wstępie Martyna Wojciechowska, redaktor naczelna „National Geographic”.
Poziomy te szeroko opisuje numer specjalny „National Geographic”. Mocne i słabe strony charakteru określa poziom „to, co mam”. Poziom drugi „to, co robię”, to nasze motywy działania, zdolność przystosowania się, czyli cele i dążenia. Poziom trzeci, czyli „to, kim jestem”, oznacza naszą koncepcję siebie samego. Jak sami siebie widzimy i jak pokazujemy siebie innym, a nie zawsze jest to zgodną z rzeczywistością. Na końcu Czytelnicy dowiedzą się, jak zmienić swoją osobowość tak, aby osiągać cele, a życie stało się lepsze.

Dodaj komentarz