cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Na lądzie, morzu i w powietrzu

Żołnierze i pasjonaci wojska i lotnictwa, historycy, modelarze, kolekcjonerzy i miłośnicy broni, również młodzież – to odbiorcy czasopism o tematyce wojskowej i militarnej. Ich grono jest duże, podobnie jak wybór tytułów dostępnych w ofercie Kolportera, a tym samym na rynku. Każdy z zainteresowanych znajdzie coś dla siebie.
W dniach 8-9 lipca br. w Warszawie odbędzie się szczyt NATO, w którym weźmie udział ponad 58 państwowych delegacji, przywódcy z 28 krajów NATO, wśród nich Barack Obama, liderzy Unii Europejskiej, Banku Światowego i ONZ. Obok Światowych Dni Młodzieży to najważniejsze tegoroczne wydarzenie w naszym kraju. Jednocześnie szczyt państwa Paktu Północnoatlatyckiego jest dobrą okazja, by zaprezentować na naszych łamach najważniejsze wydawnictwa prasowe specjalizujące się w szeroko rozumianej tematyce wojskowej.
Zespół Badań i Analiz Militarnych
W lipcu rok istnienia obchodzi Zespół Badań i Analiz Militarnych Sp. z o.o. najmłodsze, ale i jedno z najprężniejszych wydawnictw zajmujących się wojskowością. Stworzyło go grono ludzi mających wieloletnią praktykę w kierowaniu czasopismami o profilu militarnym i historyczno-wojskowym, a także firmami wydawniczymi specjalizującymi się w tej tematyce, które zdobyły sobie ważne miejsce na polskim, a także międzynarodowym rynku. Są to zarazem wysokiej klasy eksperci w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem, przemysłem obronnym, siłami zbrojnymi oraz uzbrojeniem i sprzętem wojskowym.
Z wydawnictwem ZBiAM współpracują doświadczone zespoły autorskie, które gwarantują najwyższy merytoryczny poziom przekazywanych treści, bezstronność i obiektywizm. Są to ludzie o dobrze znanych nazwiskach, publikujący od wielu lat w kraju i poza jego granicami. Często poruszający najbardziej aktualne i ciekawe zagadnienia, o których po raz pierwszy można przeczytać tylko na naszych łamach.
ZBiAM wydaje następujące czasopisma:
„Wojsko i Technika” – profesjonalne pismo, skupiające swą uwagę na najważniejszych problemach związanych z bezpieczeństwem Polski i naszym przemysłem zbrojeniowym. Wiele uwagi poświęca także bieżącej sytuacji polityczno-militarnej w regionie, nowym wzorom uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wystawom zbrojeniowym, aktualnym przetargom i zawartym kontraktom.
„Lotnictwo – Aviation International” – miesięcznik dla miłośników lotnictwa wojskowego, cywilnego i kosmonautyki. Każdy numer liczy 100 stron, prezentuje na swoich łamach tematy przyszłości, współczesności i historii lotnictwa.
„Morza i Okręty” – czasopismo dla miłośników tematów morskich i okrętowych. Poświęcone jest problemom militarnym, żegludze handlowej, polityce i przemysłowi morskiemu – porusza problemy współczesne i historyczne.
„Wojsko i Technika” – Historia – czasopismo wojskowo- historyczne poruszające na swoich łamach tematy związane z wojnami, kampaniami i bitwami, prezentujące monografie uzbrojenia i sprzętu wojskowego, przybliżające sylwetki wybitnych dowódców i bohaterstwo żołnierzy na polu walki.
Wojskowy Instytut Wydawniczy
„Polska Zbrojna” to ekskluzywny miesięcznik opinii dla pasjonatów wojska, militariów i historii wojskowości, wydawany przez Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie. Liczący 150 stron magazyn wnikliwej obserwacji świata armii.
Co wyróżnia „Polskę Zbrojną” na rynku? – Niewątpliwie przyciągająca uwagę elegancka szata graficzna. Poza tym kunszt dziennikarzy, co przekłada się na jakość tekstów – mówi Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna miesięcznika. – Podejmujemy tematykę specjalistyczną z zakresu wojskowości, dotyczącą bieżących zmian w polskiej armii, pokazujemy sprzęt, wojsko od kulis, prezentujemy również ciekawe teksty historyczne. Nasze czasopismo jest również symulatorem  wojskowej rzeczywistości.
Wojskowy Instytut Wydawniczy wydaje również fachowe periodyki „Bellona” i „Przegląd Sił Zbrojnych”.
Agencja Lotnicza ALTAIR
Agencja Lotnicza ALTAIR jest z kolei wydawcą profesjonalnych czasopism militarnych i lotniczych. Wiodącym magazynem jest „RAPORT – Wojsko Technika Obronność” – ukazujący się od 1997 r. miesięcznik dla decydentów i profesjonalistów związanych z obronnością i przemysłem zbrojeniowym. Dostarcza najnowszych informacji i opracowań nt. polskiej armii, NATO, armii świata, systemów uzbrojenia oraz sytuacji na rynkach Europy i świata,
Pism jest poświęcone szeroko pojętym sprawom obronności, w tym polityce obronnej, przemysłowi zbrojeniowemu i technice wojskowej. Wydawane od września 1997. Przeznaczone przede wszystkim dla osób zawodowo związanych z branżą obronną. W ciągu kilku lat wydawania pismo zyskało szeroki krąg odbiorców w środowisku wojskowym, polskim i zagranicznym przemyśle obronnym, a także w kręgach władzy.
Drugim sztandarowym pismem agencji ALTAIR jest „Magazyn Lotniczy Skrzydlata Polska” – najstarszy na polskim rynku wydawniczym magazyn lotniczy docierający do wszystkich zainteresowanych zawodowo i hobbystycznie lotnictwem. Założony w 1930, wyróżniony Dyplomem Honorowym FAI w 1966. W każdym numerze szeroko omawiany jest wybrany temat, ukazują się informacje o wszystkich wydarzeniach w polskim lotnictwie oraz o najważniejszych wydarzeniach w lotnictwie światowym. Magazyn publikuje też analizy wybranych zjawisk w lotnictwie, fotoreportaże i kąciki hobbystyczne.
W portfolio Agencji Lotniczej ALTAIR są także dwumiesięczniki: „Broń i Amunicja”, popularny magazyn o broni strzeleckiej; „Broń i Amunicja. Komandosi” – czasopismo poświęcone jednostkom, służbom i operacjom specjalnym;AeroPlan Magazyn lotniczy” –popularny magazyn dla hobbystów lotniczych: modelarzy, kolekcjonerów, spotterów i historyków.
Magnum X
Magnum X jest największym w Europie Centralnej prywatnym wydawnictwem prasowym zajmującym się tematyką wojskową. Na łamach sześciu czasopism prezentuje zarówno współczesną technikę wojskową i przemysł obronny, jak i wyzwania przyszłości oraz problematykę militarno-historyczną.
Wydawane tytuły to: „Nowa Technika Wojskowa”, „Lotnictwo”, „Technika Wojskowa Historia”, „Morze Statki i Okręty”, „Strzał” i „Poligon”.
„Nowa Technika Wojskowa” – ukazuje się nieprzerwanie od 1991 roku. To największy polski miesięcznik poświęcony sprawom wojska, przemysłu obronnego oraz bezpieczeństwa narodowego. – Przygotowane przez profesjonalistów materiały informacyjne o polskim i światowym przemyśle obronnym, relacje ze światowych wystaw i pokazów uzbrojenia, szczegółowe opisy współczesnego sprzętu wojskowego, analizy sytuacji polityczno-militarnych w różnych zakątkach świata, pozwalają nam powiedzieć, że rzetelność oraz wysoki poziom merytoryczny czasopisma to nasz główny atut – mówi Elżbieta Zychowicz z Magnum X. – Nasi autorzy regularnie występują w charakterze ekspertów na łamach najbardziej opiniotwórczych tytułów prasowych, a także w programach telewizyjnych i radiowych.
„LOTNICTWO – Magazyn Miłośników Lotnictwa Wojskowego, Cywilnego i Kosmonautyki” – magazyn poświęcony historii, współczesności i perspektywom lotnictwa wojskowego, cywilnego oraz kosmonautyce. W czasopiśmie prezentowane są obszerne i bogato ilustrowane monografie samolotów wojskowych i cywilnych statków powietrznych, artykuły poświęcone węzłowym problemom lotnictwa i kosmonautyki..
„Morze, Statki i Okręty” – jest najważniejszym polskim czasopismem poświęconym zagadnieniom związanym z szeroko pojmowaną tematyką marynistyczną. Kontynuując najlepsze tradycje dziennikarstwa morskiego na łamach periodyku poruszane są tematy nie tylko o charakterze militarnym, ale także z zakresu żeglugi handlowej oraz polityki, zarówno problemy współczesne jak i historyczne. „Morze Statki i Okręty” ukazują się od 1996 r. Rzetelność publikowanych artykułów, ich ciekawą treść oraz urozmaicenie tematyki kolejnych numerów naszego magazynu gwarantuje grono najlepszych autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Co więcej, za sprawą starań redakcji grono to powiększa się o nowych współpracowników. Doświadczony zespół redakcyjny o stałym składzie gwarantuje wysoki poziom prezentowanych materiałów.
Szczególną cechą miesięcznika „Morze, Statki i Okręty” jest opisany powyżej zasięg tematyczny, niespotykany w innych pismach krajowych, który powoduje, że magazyn ma szerokie grono odbiorców. Rzetelność publikowanych artykułów, ich ciekawą treść oraz urozmaicenie tematyki kolejnych numerów naszego magazynu gwarantuje grono najlepszych autorów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Co więcej, za sprawą starań redakcji grono to powiększa się o nowych współpracowników. Doświadczony zespół redakcyjny o stałym składzie gwarantuje wysoki poziom prezentowanych materiałów.
„Strzał. Magazyn o broni” – na rynku od 2002 r. Czasopismo o broni palnej, broni pneumatycznej, ASG, sporcie strzeleckim oraz wszystkim co strzelców i pasjonatów broni interesuje. Najdłużej ukazujące się i najlepsze polskie pismo fachowe, tworzone przez miłośników broni i do miłośników broni skierowane.
„Technika Wojskowa Historia” – dwumiesięcznik poświęcony historii wojskowości i techniki wojskowej. Ma na celu przybliżenie wielu aspektów wojen toczonych w XX wieku. Materiały zamieszczane w czasopiśmie są przeznaczone zarówno dla osób, które rozpoczynają swoją przygodę z historią, jak i tych, które zawodowo zajmują się tą tematyką.
„Poligon. Magazyn miłośników wojsk lądowych” – to ilustrowany kwartalnik o tematyce militarnej, poświęcony lądowym elementom sił zbrojnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich dziejów w XX i początkach XXI wieku. Poruszany zakres tematyczny obejmuje niemal wszystkie aspekty funkcjonowania wojsk.
(GK)

Dodaj komentarz