cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

„Newsweek Psychologia” kwartalnikiem


1 lutego br. pojawiło się na rynku pierwsze w tym roku wydanie „Newsweek Psychologia”. Od najnowszego numeru magazyn staje się kwartalnikiem. Wydanie poświęcone jest w całości kobietom i ich sprawom w różnych sferach życia.
Magazyn jest podzielony na cztery główne strefy: osobistą (związki, seksualność, rodzicielstwo, rozwój), społeczną (tematy w zakresie budowania relacji), pracy (relacje pokoleniowe, postawy i motywacje, rozwój kompetencji) i zdrowia (wpływ kondycji psychicznej na zdrowie).
W bieżącym numerze znalazły się m. in. wywiady z Janiną Ochojską, prof. Bogdanem Wojciszke, dr. Eugeniuszem Siwkiem i dr. Jolantą Brankowską-Kozerowską oraz artykuły prof. Katarzyny Schier, Ewy Woydyłło i Agaty Bielik-Robson.
Redaktor naczelną magazynu jest Iwona Zabielska-Stadnik
Numer liczy 128 stron, cena okładkowa: 16,99 zł.

Dodaj komentarz