cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Odmienione „Sukcesy i Porażki” w kolorze


Ukazało się zmienione wydanie dwutygodnika „Sukcesy i Porażki” (wyd. Bauer). Dwutygodnik ma teraz 12 stron więcej.
Oprócz historii z życia pozostała część 48-stronicowego magazynu będzie ukazywać się w kolorze. Nieznacznie zmieni się też format gazety zamiast dotychczasowego 205×287 mm będzie wynosił 205×280 mm. Pojawiły się także nowe działy: zdrowie i uroda oraz kuchnia.
Od 19 maja magazyn |Sukcesy i Porażki” będzie ukazywać się w cenie 1,49 zł (dotychczas 1,50) i w nakładzie 240 tysięcy egzemplarzy.

Źródło: Bauer Media

Dodaj komentarz