cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

„Regionalna” – gazeta i tygodnik

Pierwszy numer „Gazety Regionalnej” trafił do czytelników 8 marca 2001 roku. Od początku, tygodnik obejmuje zasięgiem powiaty żarski i żagański. Od 2008 roku zasięg dotarcia o powiat nowosolski, a od 2011 o  zielonogórski, w których wydawany jest „Tygodnik Regionalna”.

Po prawie 18 latach gazeta  dostępna jest we wszystkich miejscowościach regionu, zarówno w miastach, jak i małych wsiach. Objętość wydania „Gazety Regionalnej” wynosi średnio 80 stron, „Tygodnika Regionalna” – średnio 40 stron, z czego 8 stron poświęcone jest wydarzeniom sportowym.

Misją gazety jest przekazywanie czytelnikom rzeczowej i zgodnej z prawdą informacji z zakresu wszelkich dziedzin życia (obyczajowości, polityki, gospodarki, etc.), a także ocena, krytyka i kształtowanie opinii na temat problemów społecznych. Dotarcie do prawdy jest priorytetowym celem dziennikarzy i redaktorów. Gazeta zaspokaja ciekawość czytelników, ale jest także ich orężem w konfrontacji z instytucjami, wobec których sami pozostają bezradni. Inną ważną rolą jest budowanie lokalnej społeczności, integrowanie jej i wzbudzanie poczucia dumy ze wspólnych przedsięwzięć. Co tydzień, można przeczytać newsy, relacje, reportaże, wywiady, komentarze, artykuły dyskusyjne, sylwetki, zapowiedzi, kroniki wydarzeń, a także listy do redakcji, opinie czytelników i odpowiedzi dziennikarzy. Na zainteresowanie czytelników dziennikarze i redaktorzy zapracowali, przekazując im każdego tygodnia rzetelną informację o wszystkim, co dzieje się w ich otoczeniu, sąsiedztwie, okolicy.

„Gazeta Regionalna” i „Tygodnik Regionalna”  to jedyne w regionie tak bogate źródło lokalnych wiadomości. Dostarczają czytelnikom wiedzy na temat aktualnych wydarzeń – społecznych, kulturalnych, obyczajowych. Ważną funkcją gazety jest reagowanie na sygnały czytelników. Często stają się one pretekstem do wyjaśnienia opinii publicznej zasygnalizowanego problemu.

Redakcje angażują się również w akcje o charakterze charytatywnym; organizują, wspierają bądź patronują przedsięwzięciom mającym na celu zbiórkę pieniędzy lub pomocy rzeczowej na rzecz osób dotkniętych chorobami, ubóstwem, niezaradnych życiowo, samotnych. Interwencje i akcje podejmowane na prośbę i na rzecz czytelników są relacjonowane na łamach gazety. Podejmują także inicjatywy związane z wydarzeniami kulturalnymi, patronuje zarówno imprezom o dużym znaczeniu regionalnym, jak i mniej popularnym. Szczegółowo informują o atrakcjach związanych z zapowiadanymi imprezami. Promuje lokalnych twórców, hobbystów, ludzi z pasjami. Odnotowują sukcesy uczniów, zdaje relacje z występów artystycznych, pikników, festynów wiejskich i parafialnych, spotkań ze sławnymi ludźmi odwiedzającymi region.