cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Zaczynali od jednej kartki

„Życie Kalisza”, jeszcze pod innym tytułem, powstało w tydzień po upadku komunistycznej cenzury – 11 maja 1990 roku. Założone przez jedną osobę, Arkadiusza Woźniaka, pod firmą Idea Contact, składało się wówczas zaledwie z jednej kartki A4.

Najpierw ogłoszenia

Pierwotnie gazeta ukazywała się pod tytułem „Ogłoszenia Kaliskie”. Dopiero dwa lata później zmieniła tytuł na „Życie Kalisza”. Na pierwszej stronie publikowano program telewizyjny, a na drugiej płatne ogłoszenia drobne. Była pisana na elektronicznej maszynie do pisania, a potem powielana do kilku tysięcy sztuk. Nigdy nie była darmowa. Jej cena zawsze oscylowała wokół wartości biletu komunikacji miejskiej. Ciekawostką jest, że była jedną z pierwszych gazet sprzedawanych w sklepach spożywczych. Dopiero po 4 tygodniach od założenia pojawiła się w kioskach.

W orku 1995 redakcję stanowił już kilkuosobowy zespół dziennikarski, a gazeta miała około 30 stron formatu A3 i stała się liczącym się medium na terenie Kalisza i powiatu. Redakcja nieoczekiwanie stała się kuźnią kadr dla innych nowo powstających kaliskich tytułów. Do dzisiaj można było naliczyć około 30  nowo powstałych tytułów prasowych, które lokalnie próbowały naśladować sukces „Życia Kalisza”. Większość z nich jednak szybko zniknęła z rynku prasowego. Niemal od początku współpracowali z redakcją i nadal współpracują Janusz Korwin-Mikke i znakomity rysownik Andrzej Czyczyło. W ciągu tych wszystkich lat redakcja gościła kilku premierów i wicepremierów, którzy udzielili „Życiu Kalisza” wywiadów.

Polski kapitał

W 1998 roku jednoosobowe wydawnictwo przekształciło się w spółkę z o. o., do której oprócz założyciela gazety przystąpił obecny redaktor naczelny Piotr Piorun. Wkrótce 40 udziałów odkupił właściciel „Głosu Wielkopolskiego”. Ten jednak został przejęty w całości przez Polskę Press i w konsekwencji owe 40 udziałów przejął niemiecki właściciel. Spółce wydającej „Życie Kalisza” udało się odkupić te udziały i taka sytuacja własnościowa trwa do dzisiaj. Obecne wydawnictwo Idea Contact sp. z o.o. w 100% oparte jest na polskim kapitale.

W swej 29-letniej historii wydawnictwo Idea Contact wydawało także „Poradnik podatnika i płatnika” oraz całkowicie nowe pismo pt. „Idee Biznesu”, a we współpracy z firmą dGCS serię programów komputerowych do obsługi firm. Było również jednym z pierwszych, które praktycznie wykorzystało internet – już w 1995 roku założono tu pierwszy kaliski portal internetowy.