cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Nowe regały do nadziału prasy

W siedemnastu oddziałach terenowych Kolportera zakończyła się wymiana regałów, na których kompletowana jest prasa przed dostarczeniem jej do punktów sprzedaży.

Łącznie we wszystkich magazynach Kolportera zainstalowano 2500 nowych, estetycznych regałów z nowoczesnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.

Nowe, metalowe regały usprawniają pracę i zdecydowanie ograniczają ryzyko pomyłek podczas nadziału prasy. Obecnie praca związana z kompletacją gazet i czasopism jest szybsza i bardziej efektywna, co jest o tyle istotne, że odbywa się w godzinach nocnych. Dzięki nowej aplikacji nadział pojedynczych egzemplarzy jest ułatwiony. Na monitorze wyświetlane są numery półek, na których ma być nadzielony tytuł, więc kierowca kompletujący dostawę na swoją trasę nie musi ich szukać na regałach. Poprzednio, szczególnie przy trasach obsługujących powyżej sto punktów sprzedaży, znalezienie pojedynczego wyświetlacza nie zawsze było łatwe i zajmowało trochę czasu.

Zaletą regałów jest również to, że łatwo można je przestawiać i łączyć z innymi, dostosowując ich ilość do liczby punktów na danej trasie. – Zdecydowanie poprawił się komfort pracy kierowców, którzy przed wyruszeniem w trasę przygotowują paczki z prasą – mówi Sebastian Kowalski, kierownik logistki w oddziale w Kielcach. – Co ważne, teraz na jednym stanowisku można kompletować prasę nawet na dwie trasy. Nie bez znaczenia jest również to, że zostały estetycznie wykonane.

Dodajmy, że zarówno regały, jak i zainstalowany w nich system są autorskimi rozwiązaniami Kolportera.