menadżer rejonu

6 postów

Przemyslaw Tomaszewski

Partner jest najważniejszy

Przemysław Tomaszewski zasady funkcjonowania firmy poznawał nie tylko w saloniku, ale też… na boisku piłkarskim. W efekcie, gdy zobaczył ofertę pracy w Kolporterze na stanowisku menedżera, nie zastanawiał się długo. Potem sprawy potoczyły się błyskawicznie i dzisiaj jest opiekunem nie jednego saloniku, lecz aż dwudziestu sześciu. I co najważniejsze – […]

Krzysztof Bednarczyk

Pomogły mi owoce

Krzysztof Bednarczyk – jako partner Kolportera – przez cztery lata opiekował się dwoma salonikami prasowymi. W tym czasie zdarzały mu się także wyjazdy za granicę do pracy. Jednak niecałe półtora roku temu skorzystał z oferty Kolportera i wziął udział w rekrutacji na stanowisko menedżera rejonu. Dzisiaj opiekuje się czterdziestoma salonikami […]