cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Od Galicji do Chicago

Wydawane w Tarnowie czasopismo „TEMI” zaczynało jako jednodniówka w 1976 r. Jako tygodnik ukazuje się od 1979 r.

Początki „TEMI” były podobne do początków wielu innych lokalnych tygodników, które w drugiej połowie lat 70. startowały w Polsce. Po reformie administracyjnej w 1974 roku powstało 49 województw i władze każdego z nich miały ambicje, aby na ich terenie pojawił się wojewódzki tygodnik.

Próby uruchomienia w Tarnowie lokalnego tygodnika rozpoczęto w 1976 roku od wydawania jednodniówki o nazwie „Tarnowski Magazyn Informacyjny”. Używano wówczas skrótu nazwy TMI, później doszła jedna literka (TeMI) i tak powstał obowiązujący do dzisiaj tytuł „TEMI”, z podtytułem Galicyjski Tygodnik Informacyjny. Jako tygodnik „TEMI” zaczęło wychodzić w roku 1979. Podobnie jak i innych tego typu lokalnych tygodników wojewódzkich wydawcą „TEMI” był koncern RSW „Prasa-Książka-Ruch”, a tygodnik formalnie był organem Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Tarnowie.

Owa podległość skutkowała koniecznością poświęcenia sporej ilości miejsca na tematy związane z działalnością „przewodniej siły” i jej przedstawicieli, ale zatrudnieni wówczas w tygodniku dziennikarze starali się jak mogli, aby w piśmie znalazły się również rzeczy ważne i interesujące dla czytelnika. Na łamach tygodnika zajmowano się wówczas praktycznie wszystkimi sprawami związanymi z regionem, które nie wykraczały poza obowiązującą i strzeżoną przez instytucjonalną cenzurę „poprawność polityczną”. Tygodnik dość szybko zadomowił się na rynku, został zaakceptowany przez mieszkańców województwa – „TEMI” było lubiane.

Po przemianach społeczno-politycznych lat 1989-1990 tygodnik został sprzedany prywatnej spółce, od tego czasu dwukrotnie zmieniał właściciela, obecnie właścicielem i wydawcą jest tarnowska spółka „Świt”. Obecny Galicyjski Tygodnik Informacyjny „TEMI” ukazuje się w nakładzie ok. 18 tys. egzemplarzy, obejmuje swoim zasięgiem teren byłego województwa tarnowskiego, czyli znaczną część obecnego województwa małopolskiego, część województwa podkarpackiego (powiat dębicki) sprzedawany jest również w Krakowie oraz w Chicago. „TEMI” to obecnie klasyczny magazyn, redagowany zgodnie z zasadą „o wszystkim dla wszystkich” z przewagą materiałów informacyjno-publicystycznych dotyczących regionu tarnowskiego. Są działy porad, wieści ze świata nowych technologii, dział motoryzacyjny, poświęcony filmowi i muzyce, dział sądowo-kryminalny.

Dodaj komentarz