cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

„Szósty zmysł” – nowy kwartalnik


Kwartalnik „Szósty zmysł”, zgodnie ze swoim hasłem „Zobaczyć niewidzialne, poznać nieznane” prezentuje m.in. zagadki natury i niewyjaśnione wydarzenia z historii.
W pierwszym numerze czytelnicy znajdą tekst o telepatii i breatharianizmie – odżywaniu się energią świetlną, podpowiedzi, jak trafić szóstkę w lotto i jak żyć w rytmie kalendarza księżycowego, a także artykuł o tym, czy sprawdzą się przepowiednie o końcu naszej cywilizacji. Magazyn przedstawia także sylwetkę najsłynniejszego polskiego jasnowidza Stefana Ossowieckiego.
– Świat wokół nas pełen jest zjawisk, których nauka nie jest jeszcze w stanie wyjaśnić; są i takie, których genezy i sensu jako ludzkość zapomnieliśmy. Nowy magazyn poświęcony jest tym właśnie tajemniczym i niewyjaśnionym fenomenom – mówią redaktorzy pisma. – Prezentujemy zjawiska ponadzmysłowe, paranormalne i parapsychologiczne, jak również zagadki z przeszłości, tajemnice ludzkiego umysłu, woli i ciała.
Nowy magazyn „Szósty zmysł” przygotował zespół czasopism Agory. Redaktorem naczelnym tytułu jest Ilona Szajkowska, a projekt graficzny opracowała Ewa Żmigrodzka.
Kwartalnik „Szósty zmysł”  ukazał się w nakładzie 100 tys. egz. i w cenie 8,99 zł.
(na podstawie informacji Agory)

Dodaj komentarz