cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Start do kariery

Departament Sieci Własnej Kolportera przygotował konkurs „Start do Kariery” adresowany do wszystkich współpracowników partnerów prowadzących saloniki prasowe Kolportera. Konkurs rozpoczął się 1 stycznia, a zakończy 31 grudnia 2014 r. Główną nagrodą jest udział w rekrutacji na stanowisko Menadżera Rejonu, ale można również otrzymać propozycję prowadzenia własnego saloniku.

W konkursie „Start do Kariery” mogą brać udział wszyscy współpracownicy saloników prasowych Kolportera. Konkurs będzie trwał cały rok (Fot. istockphoto.com)
W konkursie „Start do Kariery” mogą brać udział wszyscy współpracownicy saloników prasowych
Kolportera. Konkurs będzie trwał cały rok (Fot. istockphoto.com)

To pierwszy konkurs, w którym mogą brać udział wyłącznie współpracownicy, a więc sprzedawcy, z którymi partnerzy Kolportera zawarli umowę (o pracę, dzieło, zlecenie, staż) i powierzyli im wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem saloniku prasowego.
 
– Obliczamy, że oprócz partnerów we wszystkich naszych salonikach pracuje około dwa tysiące sprzedawców – mówi Zbigniew Duda, kierownik Działu Obsługi Partnera w Kolporterze. – To duża grupa, a konkursem „Start do Kariery” chcemy pokazać, że ci ludzie są również ważni dla naszej firmy, a także dać im szansę rozpoczęcia pracy na wyższym, samodzielnym stanowisku.
 
„Start do Kariery” służy też aktywizacji współpracowników zatrudnionych w salonikach. Sprzedawcy, którzy zgłoszą się do konkursu, będą zbierali punkty za aktywną pracę w saloniku. Oceniane będą kryteria, na które współpracownicy mają wpływ, m.in. właściwa ekspozycja, czystość i wygląd saloniku, udział w akcjach promocyjnych.
Konkurs składa się z dwunastu miesięcznych edycji, podczas których uczestnicy będą mieli przyznawane punkty za aktywną pracę w saloniku prasowym. I tak po zebraniu 400 pkt. uczestnik otrzyma dyplom „Najlepszego Sprzedawcy Saloniku Prasowego”; po zebraniu min. 600 pkt. – zostanie zaproszony na spotkanie rekrutacyjne na stanowisko specjalisty w programie „Złoty Klient”; min. 800 pkt. – zostanie zaproszony na bezpłatne sześciodniowe szkolenie partnerskie; min. 1200 pkt. – uczestnik będzie miał możliwość otrzymania saloniku na preferencyjnych warunkach (zwolnienie z opłaty za szkolenie i opłaty marketingowej); min. 1500 pkt. – uczestnik zostanie zaproszony na spotkanie rekrutacyjne na stanowisko Menadżera Rejonu. Niezależnie od tych nagród, przewidziane są także bony lub karty podarunkowe SODEXO o wartości 100 zł, 1000 zł, 5000 zł. Przyznawanie nagród będzie się odbywać co kwartał.
Współpracownik może przystąpić do konkursu w dowolnym momencie jego trwania, przy czym punkty w danej edycji miesięcznej będą mu naliczane od miesiąca, w którym zgłosił się do konkursu. – Nie wiemy jeszcze, ile osób wyrazi zainteresowanie naszym konkursem, ale pierwsze zgłoszenia mieliśmy już pod koniec ubiegłego roku – mówi Zbigniew Duda. – Ważna jest informacja, że aby wziąć udział w konkursie współpracownik musi uzyskać zgodę partnera, który zatrudnia go w saloniku i jest jego bezpośrednim szefem. Organizując konkurs „Start do Kariery” nie chcemy bowiem robić niczego poza wiedzą naszych partnerów prowadzących saloniki – podkreśla.
Przypomnijmy, że niezależnie od „Startu do Kariery” cały czas prowadzony jest konkurs (również organizowany przez Departament Sieci Własnej), w wyniku którego wyłaniany jest Partner Miesiąca i Partner Roku w salonikach prasowych Kolportera.
GK
Uwaga: zgłoszenia do konkursu „Start do Kariery” można wysyłać poprzez Portal Partnera, do którego mają dostęp wszyscy partnerzy i współpracownicy Kolportera. Tam też można znaleźć szczegółowe informacje o konkursie.

Dodaj komentarz