cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Aktualny kodeks pracy z „Gazetą Wyborczą”

kodeks pracy gw luty 2014
Jaki czas pracy obowiązuje pracownika? Jak wyliczać przysługujące wynagrodzenie? – takie i inne informacje, niezbędne każdemu pracownikowi i pracodawcy, można znaleźć w kodeksie pracy. Aktualne wydanie ustawy ukazało się w formie książki z „Gazetą Wyborczą” w poniedziałek, 17 lutego br.
Wydanie pozwoli czytelnikom zapoznać się m.in. z najistotniejszymi zmianami w kodeksie pracy, które miały miejsce w 2013 roku. Dotyczą one przede wszystkim dłuższego, rocznego urlopu rodzicielskiego oraz wydłużenia okresu rozliczeniowego. Warto też zwrócić uwagę na zmianę dotyczącą wysokości minimalnego wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.
Cena „Gazety Wyborczej” i książki wynosi 7,99 zł.
Źródło: Agora

Dodaj komentarz