cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Prestiżowe wyróżnienie dla Kolportera

Bisnode_CWB_pdf_pol_LONG_KOLPORTER.pdf
Firma Kolporter Sp. z o.o. S.K.A otrzymała Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadawany przez Bisnode Polska, lidera branży informacji gospodarczej i partnera strategicznego najstarszej na świecie wywiadowni gospodarczej – D&B Corporation.
Ocena wiarygodności i stabilności firmy, wystawiana przez analityków Bisnode Polska, opiera się na: analizie moralności płatniczej według programu Bisnode International Payment Monitor, analizie wskaźników finansowych ostatnich dostępnych sprawozdań finansowych oraz największej w Polsce bazie relacyjnej powiązań korporacyjnych i osobowych. Przyznanie tego wyróżnienia oznacza, że dane finansowe firmy gwarantują wysoki poziom rentowności, zdolności i płynności finansowej.
Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, przyznawany przez Bisnode, jest honorowany na całym świecie.

Dodaj komentarz