cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Niezapłacony towar

Najnowsze wydanie Światowego Raportu Kradzieży w Handlu Detalicznym informuje o zmniejszeniu wielkości strat ponoszonych z tego tytułu przez polskich przedsiębiorców. Nie oznacza to jednak, że problem został rozwiązany. Nadal bowiem powodowane przez nieuczciwych klientów „koszty” stanowią zbyt duży odsetek wartości sprzedaży. Poniżej prezentujemy najskuteczniejsze metody zapobiegania kradzieżom w handlu detalicznym.
Dokonaj samooceny
W pierwszej kolejności powinniśmy spojrzeć na nasz sklep „oczami złodzieja”. Zidentyfikowanie słabych punktów jest pierwszym krokiem do wdrożenie stosownych zabezpieczeń i tym samym zmniejszenia dotkliwości kradzieży. Złodzieje zwracają uwagę przede wszystkim na dostępność towaru, jego wartość, stosowane zabezpieczenia oraz zachowanie personelu. O dokonanie takiej oceny można poprosić również osobę z zewnątrz, kto zachowa więcej obiektywizmu, a nawet „przetestuje” naszą placówkę. Oceny sklepu pod kątem bezpieczeństwa powinniśmy dokonywać również każdorazowo przed jego otwarciem oraz po każdych większych zmianach w jego wyposażeniu lub zatowarowaniu.
Zadbaj o właściwe rozmieszczenie towaru
Nie wszystkie produkty kradzione są równie często. Najbardziej zagrożony jest asortyment, który można łatwo ukryć w damskich torebkach, reklamówkach lub poszczególnych elementach garderoby. W zainteresowaniu złodziei pozostaje nadal przede wszystkim prasa oraz produkty określane jako szybko zbywalne (artykuły spożywcze, kosmetyki, środki czystości). Tego typu asortyment powinniśmy umieszczać w okolicach stanowiska kasowego, tak by mieć go przez cały czas w zasięgu wzroku. Jeżeli to możliwe, najbardziej zagrożone produkty powinien podawać wyłącznie sprzedawca.
Zastosuj zabezpieczenia techniczne
Ogromne znaczenie odgrywa również sposób, w jaki prezentowany jest asortyment. Warto na to zwrócić uwagę wybierając sklepowe regały, stojaki czy ekspozytory. Coraz więcej z nich projektowane jest w taki sposób, by klienci mieli pełną swobodę w oglądaniu produktu, a zarazem, by nie było możliwości łatwego i niepostrzeżonego zabrania. Jako przykład można tutaj wskazać sklepowe haki ekspozycyjne zakończone szerszymi zawieszkami cenowymi. Cenniejsze produkty należy eksponować w oszklonych ladach i zamykanych gablotach. W sklepach samoobsługowych warto natomiast wprowadzić obowiązek pobierania koszyka lub wózka zakupowego.
Zobacz znacznie więcej
Kolejny ważny element to aranżacja lokalu. Jakkolwiek podyktowana jest zazwyczaj potrzebą wspierania i zwiększania wielkości sprzedaży, to powinna również uwzględniać potrzebę przeciwdziałania kradzieżom. Ważne, aby personel sklepowy miał ogląd na całą przestrzeń sklepową. Należy więc zwrócić uwagę na ustawienie i wysokość regałów – szczególnie jeżeli ustawione są one w sposób „wyspowy”. Niekiedy widoczność ograniczają także plakaty lub inne materiały reklamowe. Zamontowanie luster antykradzieżowych zapewnia ogląd wszystkich miejsc i umożliwia obserwowanie klientów z lepszej perspektywy. Nieuczciwych klientów zniechęcać mogą również kamery monitoringu wizyjnego. Warto jednak wiedzieć, że zamontowanie wyłącznie atrap nie przynosi zazwyczaj żadnego pożytku.
Przygotuj personel
Wymienione wcześniej zasady mogą okazać się całkowicie nieskuteczne, jeżeli na straży naszego mienia będzie czuwać niedoświadczony i nieświadomy zagrożeń personel. Niezwykle ważne jest, aby pracownicy znali metody działania złodziei sklepowych i w razie potrzeby potrafili odpowiednio zareagować. Dlatego warto uczestniczyć w odpowiednich szkoleniach. Jak w każdym przypadku, tak również tutaj, minimalizowaniu strat sprzyja przede wszystkim zachowanie czujności, stałe obserwowanie wejścia i wyjścia, nawiązywanie kontaktu wzrokowego z klientami oraz stałe sygnalizowanie swojej obecności. Wszystkie kradzieże, niezależnie od wartości towaru, należy zgłaszać policji i konsekwentnie zmierzać do ukarania sprawcy.
Sergiusz Parszowski

Dodaj komentarz