cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Pomocnik Historyczny Polityki o dziejach Kościoła

Ziemskie Dzieje Kosciola
18 listopada br. ukaże się Pomocnik Historyczny POLITYKI „Ziemskie dzieje Kościoła”. Bogato ilustrowane wydanie specjalne poświęcone jest liczącej ponad dwa tysiące lat historii Kościoła rzymskiego, od jego zarania po czasy współczesne.
Pięćdziesiąt lat temu zakończył obrady II Sobór Watykański. Soborowa rocznica jest dobrą okazją, by opowiedzieć dzieje chrześcijaństwa.
Jak narodziło się chrześcijaństwo? Jak kształtował się Kościół instytucjonalny? Jak powstał europejski krąg cywilizacyjny? W jakich okolicznościach rozchodziły się tradycje chrześcijańskie? Jak wyglądała chrystianizacja świata? Jakie skutki przyniosło zderzenie katolicyzmu z nowoczesnością?
Pomocnik zawiera także kalendarium historii Kościoła w Polsce i na świecie, podręczny słowniczek pojęć teologicznych, objaśnienia hierarchii i liturgii kościelnej, sylwetki Ojców Kościoła, męczenników, świętych i papieży.
Pomocnik Historyczny „Ziemskie dzieje Kościoła” ukaże się w cenie 24,99 zł i będzie liczył 188 stron.

Dodaj komentarz