cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Kolporter liderem!

Kolporter powiększył swój udział w rynku dystrybucji prasy, umacniając się na pozycji lidera – według najnowszego zestawienia Izby Wydawców Prasy w lutym 2019 r. udział Kolportera wyniósł 55,76%.

Kolporter nie tylko jest liderem, ale zanotował też najwyższy wzrost udziału – o 3,81% w porównaniu do lutego 2018. Dla porównania, jak podaje IWP, udział Ruchu w rynku wyniósł w lutym br. 23,10% (spadek o 6,83%), a Garmondu – 15,50% (wzrost o 2,38%). Do pozostałych dystrybutorów prasy należy łącznie 5,64% rynku (wzrost o 0,64%).

Nieco inne wyniki dotyczące Kolportera pokazują analizy stworzone przez Dział Badań i Analiz  Kolportera – według nich w grudniu 2018 roku Kolporter miał już 64,91% udziałów w rynku dystrybucji prasy. Różnica związana jest przede wszystkim ze sposobem liczenia udziałów. Izba Wydawców Prasy analizy zawsze opiera na danych o nakładach globalnych tytułów płatnych 25 wydawców i grup wydawniczych. Natomiast analitycy Kolportera udział w rynku dystrybucji szacują nie na podstawie nakładów, ale realnej sprzedaży tytułów prasowych.

– Swoje analizy opieramy na sprzedaży prasy ujawnianej przez wydawców w deklaracjach składanych do Związku Kontroli Dystrybucji Prasy. Bierzemy pod uwagę tylko te tytuły, o których informacje przesyłane są do ZKDP nieprzerwanie przynajmniej przez 12 kolejnych miesięcy. Zestawiamy dane sprzedażowe wydawców z danymi sprzedaży w naszej sieci dystrybucyjne i na tej podstawie określamy udział naszej firmy w rynku dystrybucji prasy – wyjaśnia Magdalena Wodzyńska, dyrektor Działu Badań i Analiz Kolportera.

Ostatnie analizy Kolportera obejmują grudzień 2018 roku. Wówczas udziały spółki w rynku, liczone tą metodą, osiągnęły 64,91%.

– Kolporter na swoją pozycję pracuje już od blisko 30 lat. Praktycznie od samego początku poszerzamy swój udział w rynku dystrybucji, rozwijając współpracę z wydawcami i właścicielami punktów handlowych, tworząc własną sieć saloników, wprowadzając innowacyjne rozwiązania czy elastycznie dostosowując ofertę – mówi Dariusz Materek, rzecznik prasowy Kolportera. – Według naszych analiz dokładnie 20 lat temu, w 1998 roku, Kolporter posiadał 20,9% udziałów w rynku. Po 5 latach udział wzrósł do 34,44%. Kolejne lata przynosiły wzrost udziałów, a za największy sukces uważamy przekroczenie 50%, które miało miejsce w 2010 roku.