cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

W najnowszym „Naszym Kolporterze”

W październikowym numerze „Naszego Kolportera”, który właśnie się ukazał, redakcja dużo miejsca  poświęciła zdrowemu odżywianiu i zdrowemu stylowi życia.

Trend prozdrowotny zauważalny jest również w Polsce, co potwierdzają badania dotyczące zwyczajów żywieniowych i zakupowych Polaków. „Jedz zdrowo, żyj zdrowo i czytaj” – to tytuł głównego artykułu, w którym jest mowa także o prasie kulinarnej i zdrowotnej.

Poza tym w najnowszym wydaniu firmowego miesięcznika polecamy informację o wymianie we wszystkich oddziałach Kolportera regałów do kompletacji prasy i usługach magazynowo-transportowych, świadczonych przez naszą firmę. Ciekawą lekturą jest także artykuł o prasie ukazującej się w latach 1944-1989, czyli w czasach PRL-u, a także materiał o byłych sportowcach, którzy stali się felietonistami, komentującymi sportowe wydarzenia.

Ze stałych rubryk wymieńmy quiz prasowy, horoskop, kulinaria, humor Angory, wiadomości z drugiej ręki oraz krzyżówkę. Zapraszamy do lektury