cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Poznać wojsko, pokonać strach

Od momentu rozpoczęcia agresji Rosji na Ukrainę rośnie zainteresowanie Polaków tematyką wojskową. Wojna angażuje uwagę całego świata, w oczywisty sposób wzbudza ogromne emocje, ale także rozbudza chęć dokładnego poznania sił zbrojnych, ich potencjału, wyposażenia itp. Chcemy wiedzieć kto i czym może nas najskuteczniej bronić.

Fot. Wojska Obrony Terytorialnej

Już kilka dni po wybuchu wojny w Ukrainie zainteresowanie wstąpieniem do Wojska Polskiego zaczęło bardzo szybko rosnąć. Ministerstwo Obrony Narodowej podawało, że o ile wcześniej deklaracje wstąpienia do Sił Zbrojnych RP składało tygodniowo ok. 400 osób to po rozpoczęciu przez Rosję inwazji ilość chętnych do rozpoczęcia służby w wojsku wzrosła kilkukrotnie. Najwięcej osób zgłaszało się i nadal zgłasza do Wojsk Obrony Terytorialnej. Ta powołana w 2017 r. formacja stanowi dziś znaczącą część sił zbrojnych. Na polskich „terytorialsach” wzorowała się m.in. ukraińska obrona terytorialna, organizując swoje struktury – od momentu wybuchu wojny zgłosiło się do niej ok. 100 tysięcy Ukraińców.

Wojna za naszą wschodnią granicą, która wywołała w wielu z nas strach i poczucie zagrożenia, spowodowała też wzrost (i tak od lat wysokiego) zaufania do armii. Według CBOS zaufanie do wojska deklaruje 76 proc. Polaków, a do NATO – 70 proc. W wyraźny sposób wzrosło też zainteresowanie tematyką wojskową, coraz więcej osób szuka informacji o nowoczesnym sprzęcie wojskowym, słucha z uwagą opinii i analiz ekspertów, stara się poznać specyfikę współczesnego pola walki.

Generałowie na łamach

Poszukując wiedzy na ten temat, coraz częściej sięgamy do specjalistycznych czasopism czy portali tematycznych. Jednak szeroko pojęta tematyka wojskowa obecnie zajmuje też znaczące miejsce w mediach ogólnoinformacyjnych.

– W ostatnim czasie, zwłaszcza w serwisie Wyborcza.pl, widzimy ogromny wzrost zainteresowania tematyką wojskową. Z jednej strony, zainteresowaniem cieszą się kompetentne rozmowy ze specjalistami, w tym emerytowanymi generałami takimi, jak gen. Mirosław Różański, gen. Mieczysław Gocuł czy gen. Mieczysław Bieniek. Z drugiej, popularne teksty to te przedstawiające broń, jaką posługują się Ukraińcy w walce z rosyjską agresją – legendarne stały się już pociski przeciwpancerne Javelin czy polskie pociski przeciwlotnicze Piorun – mówi Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” (Agora S.A.).

„Gazeta Wyborcza” od 2018 r. należy do Leading European Newspaper Alliance (LENA) – aliansu czołowych gazet europejskich, w ramach którego redakcje z różnych krajów udostępniają sobie nawzajem wybrane artykuły. Dzięki temu na łamach dziennika czytelnicy znajdą m.in. analizy i oceny toczącego się konfliktu przygotowane przez zagranicznych ekspertów. Jak zauważa Roman Imielski, wiele redakcji działających w LENA również widzi w swoich krajach wzrost zainteresowania czytelników tematyką wojskową i militarną.

– Jest też inny, ważny obszar zainteresowania naszych czytelników i czytelniczek – to stan rosyjskiej armii i artykuły o tym, dlaczego ponosi ona w Ukrainie tak ogromne straty, prowadzi – zgodnie z opiniami ekspertów – tak nieudolne działania i jest tak źle dowodzona. Nie sądzę jednak, by możliwe było stworzenie specjalnego działu dotyczącego samej wojskowości na łamach dzienników i w ich serwisach internetowych. Chyba że wojna w Ukrainie miałaby trwać latami i zbliżyć się do naszych granic lub wręcz, gdyby Władimir Putin zdecydował się na wojnę z NATO… – dodaje Roman Imielski.

Analiza wojny

Od początku wojny w Ukrainie szczególnym zainteresowaniem czytelników cieszą się eksperckie czasopisma, zajmujące się tematyką wojskową. A tych na naszym rynku jest całkiem sporo. Cześć z nich ukazuje się od wielu lat. Dotychczas były lekturą obowiązkową dla wszystkich miłośników wojskowości, teraz coraz częściej sięgają po nie osoby, które wcześniej specjalnie nie interesowały się tą tematyką.

– W związku z wojną w Ukrainie widzimy wzrost zainteresowania wydawanymi przez nas tytułami, zwłaszcza „Nowej Techniki Wojskowej”. Partia nakładu numeru marcowego przypadająca na nasz magazyn rozeszła się błyskawicznie poprzez nasz sklep internetowy. Czytelnicy bardzo chętnie kupują również archiwalne wydanie specjalne tego tytułu, poświęcone w całości zbrojeniom Federacji Rosyjskiej. Obecnie pracujemy nad numerem specjalnym w całości poświęconym wojnie ukraińsko-rosyjskiej – mówi Szymon Tetera, prezes zarządu wydawnictwa Magnum X Sp. z o.o., redaktor naczelny magazynu „Lotnictwo”. – Nasi Czytelnicy są zainteresowani tak przebiegiem działań w Ukrainie, jak i szczegółowymi opisami sprzętu wojskowego, w czym specjalizujemy się od trzydziestu lat. Ponadprzeciętnym zainteresowaniem cieszą się publikowane na naszych łamach zagadnienia z zakresu krajowej obronności, w tym struktur i modernizacji sił zbrojnych, używanego sprzętu i wyposażenia wojskowego oraz prowadzonych przetargów i zawieranych kontraktów zbrojeniowych – dodaje.

  Magnum X jest największym nie tylko w Polsce, ale i w naszej części Europy, prywatnym wydawnictwem prasowym specjalizującym się w tematyce wojskowości. Flagowym tytułem wydawnictwa jest wydawany od początku lat 90. XX w. miesięcznik „Nowa Technika Wojskowa” – profesjonalny magazyn, skupiając uwagę na problemach ważnych dla obronności Polski i przemysłu zbrojeniowego. W numerze marcowym czasopisma zamieszczono artykuły o przebiegu pierwszych dni konfliktu w poszczególnych domenach: lądowej, powietrznej i morskiej, a ponadto opublikowano analizę ukraińskiej obrony przeciwpancernej, która odegrała w toczonych walką zasadniczą rolę, paraliżując działania rosyjskich wojsk zmechanizowanych.

Tytułem specjalizującym się w domenie powietrznej, jest wydawany od 1998 roku magazyn „Lotnictwo”. Połowa wydania marcowego została poświęcona najpełniejszemu jak dotychczas w kraju opisowi przebiegu pierwszego miesiąca wojny lotniczej nad Ukrainą, a także przedstawieniu wybranych konstrukcji biorących w niej udział. Oba tytuły będą w kolejnych wydaniach publikowały pogłębione treści na temat przebiegu działań oraz sprzętu wojskowego używanego przez obie strony konfliktu.

W pierwszych dniach wojny rosyjsko-ukraińskiej wydawnictwo uruchomiło rozbudowany portal internetowy, dostępny pod adresem portalmilitarny.pl. Jest to internetowa platforma publikacji pogłębionych informacji i analiz z zakresu bezpieczeństwa i obronności, a także interaktywnego kontaktu z czytelnikami.

– Obecnie nasi dziennikarze udzielają wielu wywiadów na łamach prasy popularnej i opiniotwórczej, są gośćmi w programach radiowych i telewizyjnych, a także różnego rodzaju mediach internetowych – mówi Szymon Tetera.

Dla żołnierza i cywila

– To naturalne, że czytelnicy szukają pełnych, merytorycznie kompletnych informacji. Staramy się, aby czytelnik zarówno cywilny, jak i żołnierze, bo gazeta trafia do wszystkich jednostek wojskowych w kraju, otrzymali rzetelne analizy, tylko sprawdzone informacje obudowane opiniami najlepszych ekspertów – zauważa Izabela Borańska-Chmielewska, redaktor naczelna „Polski Zbrojnej” (Wojskowy Instytut Wydawniczy). To jedno z najstarszych czasopism w Polsce, w 2021 roku świętowało jubileusz 100-lecia działalności. – Każdy temat i każde zagadnienie staramy się pokazać wielowymiarowo, szczególnie jeśli chodzi o tematy międzynarodowe odnoszące się do obronności i bezpieczeństwa. To bardzo ważne, aby czytelnik po lekturze nie miał poczucia, że nie dostał odpowiedzi na wszystkie nurtujące go pytania – dodaje Izabela Borańska-Chmielewska.

Zwraca również uwagę na fakt, że podejście redakcji do tematu konfliktu w Ukrainie jest konsekwentnie wypracowanym sposobem patrzenia na wszystkie ważne kwestie, które było podnoszone na łamach „Polski Zbrojnej” w minionych latach.

– Tworzymy miesięcznik, ale to nie oznacza, że treści dotyczące danego zagadnienia są nieaktualne, bądź są powieleniem ogólnej narracji. Wręcz przeciwnie. Doskonałym przykładem jest tutaj numer marcowy „Polski Zbrojnej” i temat tego numeru, czyli Ukraina jako wolne, niepodlegle państwo. Przedstawiliśmy historię nie tylko konfliktu w Ukrainie od 2014 roku, ale również wszystkie aspekty tego państwa: historyczne, geopolityczne i ekonomiczne. Przypomnieliśmy również elementy strategii Rosji, które stosowane są nie tylko w stosunku do Ukrainy, ale również innych państw. Dopełnieniem tematu było zwrócenie uwagi na znaczenie dezinformacji jako narzędzia w tych rozgrywkach. Z kolei numer kwietniowy zawierał już bardziej szczegółowe informacje na temat konfliktu w Ukrainie, z ujęciem najważniejszych decyzji, które zapadały w poszczególnych państwach, dotyczących pomocy Ukrainie i sankcji nałożonych na Rosję. Szeroko pokazaliśmy również wyzwania, jakie stoją przed NATO, które ma strategiczne znaczenie w obliczu obecnej sytuacji – mówi Izabela Borańska-Chmielewska.

W „Polsce Zbrojnej” znaleźć można informacje o światowych konfliktach, sprzęcie wojskowym, ale także np. wyjaśnienia aspektów prawnych, które interesują żołnierzy. Każdy numer miesięcznika wypełniony jest informacjami i analizami ekspertów dotyczącymi polskiego bezpieczeństwa i obronności. Redakcja pokazuje m.in. działania rządu podejmowane w celu wzmocnienia polskiego wojska.

– Mamy o czym pisać, bo dużo się w tym aspekcie dzieje, obecnie wdrażana jest ustawa o obronie ojczyzny, bardzo ważna – której celem jest zwiększenie liczebności i finansowania polskiej armii, finalnie więc zwiększenie możliwości obronnych polskiego wojska – uważa Izabela Borańska-Chmielewska. – Miesięcznik jest i będzie platformą rzetelnych, merytorycznych analiz na te najważniejsze tematy, źródłem informacji poszerzonej o kompleksowe wyjaśnienia. „Polska Zbrojna” jako pismo ściśle branżowe tworzona jest w taki sposób, aby zachęcać do pogłębiania zagadnień z dziedziny obronności oraz związać swoje życie zawodowe z armią. I to działa, po miesięcznik sięgają ludzie młodzi, którzy dopiero szukają swojej zawodowej drogi. Na pewno zachęca do tego również nowoczesna szata graficzna, fantastyczne zdjęcia i grafiki. Redakcja bardzo starannie podchodzi do wszystkich elementów pisma, tu wszystko jest równie ważne, na każdym etapie jej tworzenia dajemy sto procent naszych umiejętności – zapewnia.

Miesięcznik „Polska Zbrojna” jest dostępny w sprzedaży regularnej, w salonikach prasowych, a także w prenumeracie i w formie e-wydania w sklepie internetowym https://sklep.polska-zbrojna.pl.

Kinga Szymkiewicz

Dariusz Materek