cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Akcyza nie wzrośnie

Wszystko wskazuje, że w 2015 roku rząd nie podniesie stawek akcyzy na papierosy i alkohol. Takie są zapowiedzi Ministerstwa Finansów. To dobra wiadomość dla konsumentów, oznacza bowiem, że ceny papierosów, jeśli wzrosną, to tylko nieznacznie. Sami producenci i handlowcy, jak co roku, będą musieli jednak zmienić banderole na opakowaniach papierosów.
To, że rząd nie podniesie stawki akcyzowej, jest czymś wyjątkowym, ponieważ od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (czyli od 2004) robił to co roku. Dziesięć lat temu kwotowa stawka podatku akcyzowego wynosiła 64 zł za tysiąc papierosów, obecnie 206,76 zł, czyli urosła aż o 223 proc. Zwiększyła się w tym czasie także stawka procentowa – z 26,67 proc. do 31,41 proc. Regularne podwyżki uzasadniano wymogami unijnymi – do 2018 roku Polska musiała osiągnąć minimum wymagane przepisami UE. Zgodnie z nimi do tego czasu akcyza ma stanowić 60 proc. średniej ważonej ceny papierosów, nie mniej jednak niż 90 euro za tysiąc sztuk.
Minimum osiągnięte
Co się zatem stało, że rząd zrezygnował z przyszłorocznej podwyżki akcyzy? –W przypadku papierosów osiągnęliśmy minimum unijne – wyjaśniał we wrześniu dziennikarzom szef Służby Celnej Jacek Kapica. – Co prawda w ustawie o przeciwdziałaniu paleniu tytoniu jest wskazanie, że stawka akcyzy powinna nadążać za inflacją, ale ceny rosną tak wolno, że wprowadzanie tak małej zmiany stawki nie miałoby sensu. Zastanawiamy się w związku z tym, czy zmiana stawki powinna być przeprowadzana co roku, czy raz na dwa lub trzy lata.
Jacek Kapica dodał też, akcyza na alkohol została zmieniona z początkiem tego roku, dzięki czemu wyrównane zostały różnice między wzrostem siły nabywczej konsumentów a inflacją.
Za decyzją resortu finansów kryje się jednak coś jeszcze. Rynek tytoniowy notuje spadki, a wśród przyczyn jest wysoka cena papierosów. Mniejsza sprzedaż papierosów oznacza z kolei mniejsze wpływy pieniędzy do budżetu państwa z tytułu podatku akcyzowego . Ministerstwo rezygnując z podwyżki akcyzy, próbuje więc ograniczyć straty.
Podwyżki cen papierosów jednak nastąpią, tylko że będą nieznaczne, ok. 20 groszy na paczce (ostatnimi laty drożały o 1-2 zł) . Dlaczego? – W ustawie akcyzowej, poza stawkami akcyzy, jest jeszcze określone tzw. minimum akcyzowe – kwota, jaką niezależnie od rzeczywistej ceny nadrukowanej na paczce należy i tak zapłacić – tłumaczy Krzysztof Żądło, dyrektor handlowy Kolportera. – To minimum jest obliczane na podstawie średniej ceny papierosów z najbardziej popularnej kategorii papierosów w ubiegłym roku. Ta kwota więc wzrośnie, a to spowoduje konieczność podniesienia cen najtańszych papierosów. Raczej wątpliwe, by producenci wzięli ten koszt na siebie – dodaje Krzysztof Żądło.
Nowe banderole konieczne
Natomiast dla producentów, dystrybutorów i sprzedawców papierosów organizacyjnie niewiele się zmieni – od 1 stycznia 2015 r. na opakowania wyrobów tytoniowych muszą być nanoszone banderole z nadrukiem „2015”. Jednak przez pierwsze dwa miesiące przyszłego będzie można sprzedawać papierosy oznakowane „2014”’. Przepisy pozwalają bowiem do końca lutego 2015 r. sprzedawać wyroby tytoniowe ze starą banderolą „2014”.

Dodaj komentarz