cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Złoty Sprzedawca pomoże i doradzi

„Złoty Sprzedawca” to nazwa nowego programu szkoleniowego Departamentu Sieci Własnej Kolportera, rozpoczętego 3 listopada 2014 r. w salonikach prasowych i salonach Top-Press. Nowy program nastawiony jest przede wszystkim na edukację i rozwój kompetencji partnerów prowadzących saloniki i Top-Pressach oraz ich współpracowników.  

Najlepsi partnerzy i ich współpracownicy zostaną wyróżnieni tytułem „Złotego Sprzedawcy” (grafika: Mariusz Świąder)
Najlepsi partnerzy i ich współpracownicy zostaną wyróżnieni tytułem „Złotego Sprzedawcy” (grafika: Mariusz Świąder)

„Złoty Sprzedawca”, który zastąpił program pn. „Złoty Klient”, jest kolejnym etapem rozwoju kompetencji sprzedażowych osób zatrudnionych w salonikach i salonach Top-Press, a więc partnerów Kolportera prowadzących saloniki oraz sprzedawców. – Tym razem skoncentrujemy się na wspólnej pracy nad rozwojem kompetencji sprzedażowych i praktycznych, sprawdzonych metod, które wpływają na zwiększenie sprzedaży, a zarazem rozwijają relacje z klientami – mówi Joanna Kumor, dyrektor Działu Jakości w Departamencie Sieci Własnej w Kolporterze.
Nowy program będzie realizowany przez doradców rozwoju osobistego mających duże doświadczenie w pracy w handlu, a także menadżerów Kolportera. Przedtem jednak partnerzy i ich współpracownicy przejdą kurs e-learningowy z zakresu aktualnych standardów obsługi klienta. Następnie doradcy odwiedzą saloniki, przy czym każda wizyta będzie zapowiedziana i umówiona. Podczas kilkugodzinnego spotkania szkoleniowo-doradczego pomogą osobom pracującym w salonikach we wdrożeniu najnowszych technik sprzedażowych. Pokażą, na czym w praktyce polegają metody efektywnej obsługi klienta. Po pewnym czasie wizyta zostanie powtórzona, przy czym w salonikach tym razem pojawią się Tajemniczy Klienci, którzy ocenią, na ile wcześniejsze zalecenia zostały wprowadzone w życie. Sprzedawcy, u których Tajemniczy Klient podczas wizyty zaobserwuje niewykorzystany potencjał, zostaną dodatkowo przeszkoleni przez doradcę.
– To nie jest egzamin – podkreśla Joanna Kumor. – Naszym celem jest przede wszystkim edukacja, podnoszenie wiedzy i umiejętności personelu w salonikach.
W pierwszym etapie programu „Złoty Sprzedawca” doradcy odwiedzą w ciągu miesiąca około sto saloników prasowych i salonów Top-Press. Z czasem liczba wizyt może wzrosnąć do dwustu miesięcznie.
W ramach nowego programu najlepsi handlowcy zostaną wyróżnieni tytułem Złotego Sprzedawcy. Otrzymają również atrakcyjne niespodzianki.
Poprzedni program pn. „Złoty Klient” był realizowany w sieci handlowej firmy od kwietnia 2010 r. – W ramach tego programu przygotowaliśmy i wdrożyliśmy standardy obsługi, które były oceniane przez odwiedzających saloniki Złotych Klientów – mówi Joanna Kumor. – W sumie w ciągu czterech lat Złoci Klienci odbyli ponad 23 tysiące wizyt w salonikach, sprawdzając realizację nowych standardów. Dzięki programowi udało się znacznie poprawić jakość obsługi i osiągnąć wzrost sprzedaży.
(RED)

Dodaj komentarz