cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Pomocnik Historyczny o Kresach

kresy 2 polityka
14 września br.  ukaże się nowy Pomocnik Historyczny POLITYKI „Z Kresów na Kresy”, poświęcony przesiedleniom Polaków po II wojnie światowej i zasiedleniom tzw. Ziem Odzyskanych.
Kresy Zachodnie nie dorobiły się w polskim społeczeństwie takiej mitologii, jak Wschodnie. A przecież stały się małą ojczyzną milionów przesiedlonych. Autorzy Pomocnika nie dyskutujątu z wyrokami historii (wydanymi najpierw przez Hitlera i Stalina, a potem przez Wielką Trójkę aliantów), ani z przesłodzonym, choć sympatycznym przekazem „Samych swoich”; chcą po prostu przybliżyć prawdziwe losy wysiedleńców i osiedleńców.
– Co działo się w kraju i społeczeństwie przetrąconym sześcioletnią wojną?
– Jak wyglądał powojenny exodus wielkich mas ludzkich?
– Jak polskie ziemie były traktowane przez Armię Czerwoną?
– Jak praktycznie wyglądało przemieszczanie Polski na Zachód?
– Co pozwalało i co zmuszało do propagandowego opakowania tego wydarzenia w piastowskie resentymenty?
– Jak zostali potraktowani dotychczasowi mieszkańcy nowych polskich dzielnic na Zachodzie: Niemcy, Ślązacy, Mazurzy?
– Co Polacy umieli zrobić z nadodrzańskim wianem gospodarczym?
– Dlaczego osadnicy przez kilka długich dekad żyli w strachu i niepewności losu?
Wydanie specjalne będzie liczyło 180 stron, wśród autorów znajdują się wybitni naukowcy oraz dziennikarze POLITYKI. Cena – 24,99 zł

Dodaj komentarz