cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Czasopisma i książki wspierają edukację

Wrzesień to początek roku szkolnego i nowe wyzwania dla uczniów, nauczycieli i rodziców. Przez kolejne etapy edukacji, a także kolejne zmiany w szkolnictwie przeprowadzą ich wszystkich czasopisma i książki edukacyjne. Oferta Kolportera zawiera wiele profesjonalnych i przydatnych tytułów.

Około 5 mln uczniów zaczęło z początkiem września nowy rok szkolny. Polskie szkoły ciągle jeszcze stoją w pewnym rozkroku – już funkcjonują ośmioletnie podstawówki, ale w tym roku mamy także ostatni już rocznik gimnazjalistów. Wiosną po raz pierwszy odbędą się egzaminy ósmoklasistów i po raz ostatni gimnazjalne. Blisko coraz bliżej do nowej matury (od 2023 roku). Zmieniły się podstawy programowe. Przewodnikiem po tych wszystkich zmianach starają się być ambitne pisma edukacyjne.

– Zmieniamy się wraz z młodzieżą i szkołą. Szybko reagujemy na reformy i pomagamy przechodzić przez progi szkolnej edukacji – mówi Magdalena Bogdańska-Maciak, dyrektor wydawniczy Grupy COGITO. – Rodzina pism Grupy COGITO tworzona jest z myślą o czytelniku od początku przygody ze szkołą aż po studia. W związku z tym, że znów zaczęły funkcjonować zerówki, nasze hasło „Od zerówki do studniówki” stało się znów aktualne. Nasze pisma to przyjaciel, z którym bez stresu przechodzi się przez całość edukacji.Grupa COGITO wydaje cztery tytuły, skierowane do dzieci i młodzieży na różnych etapach edukacji: „Kumpel”, „Victor Junior”, „Victor” (dawniej „Victor Gimnazjalista”) i „Cogito”. Odbiorcy „Kumpla” to klasy 0-III szkoły podstawowej. „Victor Junior” przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI, a „Victor” dla klas VII-VIII szkoły podstawowej oraz wygasających gimnazjów. „Cogito” ma najstarszych czytelników, czyli licea-listów i uczniów techników.

– Pisma są wydawnictwami edukacyjnymi w nowoczesnym, szerokim rozumieniu. Nie powielają podręczników, nie są to rozdziały podręczników czy zeszyty ćwiczeń. Nie robimy konkurencji szkole – podkreśla Magdalena Bogdańska-Maciak. – Uzupełniamy tylko szkolną wiedzę i (przede wszystkim!) umiejętności. Nieważne, co będzie się zmieniać, nasz czytelnik będzie potrafił znaleźć się w takiej sytuacji zmiany i kreatywnie rozwiązać problem.

Dla każdego coś dobrego

Nakłady pism Grupy COGITO wynoszą po 15 tys. egzemplarzy. Jak zauważa wydawca – struktura sprzedaży zmienia się na korzyść prenumeraty. – Reforma nam nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie. Zyskujemy na niej. Zwłaszcza z tytułem „Victor”, który dedykujemy szczególnie klasom VII-VIII szkoły podstawowej – przekonuje dyrektor wydawnicza Grupy COGITO. – Mamy szansę i ambicję przygotować młodzież do zupełnie nowego egzaminu ósmoklasisty. Z kursem do niego startujemy już od numeru 18/2018, który ukazuje się 6 września.„Victor” (dawniej „Victor Gimnazjalista”) z powodu reformy edukacji zmienił nazwę, ale nie ogólną formę. Nadal jest czasopismem edukacyjnym dla młodzieży w wieku 13-16 lat i nadal pomaga w przygotowaniu do egzaminu przed liceum/technikum.

– Nastawiliśmy się na ogromną pomoc – kurs do egzaminu ósmoklasisty (i gimnazjalisty). Jako czasopismo na bieżąco reagujemy na zmiany i wytyczne. Podręczniki, skrypty nie mają takiej możliwości „szybkiego reagowania”. Polecamy więc „Victora” jako najlepszy kurs przygotowujący do egzaminu na koniec podstawówki. Jestem także przekonana, że to najtańsze i najskuteczniejsze „korki” w mieście – mówi z uśmiechem Magdalena Bogdańska-Maciak. – Publikujemy próbne testy z polskiego, angielskiego i matematyki – z odpowiedziami i dokładnym komentarzem poszczególnych zadań. Przeprowadzamy na łamach „Victora” kurs z analizy wiersza, pisania wypracowań, rozumienia obowiązujących lektur, gramatyki czytania ze zrozumieniem, angielskiego i matematyki. To przyda się także w młodszych klasach.

Gotowi do matury

Wiele zmian dotyka szkół ponadpodstawowych. To daje pole do popisu dla pisma „Cogito”, skierowanego właśnie do uczniów na tym etapie edukacji. Nowa podstawa programowa będzie obowiązywać od przyszłego roku szkolnego w klasie I: czteroletniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum i trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, do których od roku szkolnego 2019/2020 uczęszczać będą pierwsi absolwenci 8-letniej szkoły podstawowej. 2022 rok będzie ostatnim, w którym uczniowie będą zdawać maturę na obecnych zasadach.

– Jak co roku prowadzimy na łamach pisma kurs przygotowujący do egzaminu maturalnego (prowadzimy także kursy stacjonarne). Publikujemy próbne arkusze maturalne – wyjaśnia Magdalena Bogdańska-Maciak. – Kładziemy nacisk na doskonalenie umiejętności wyrażania własnych sądów, argumentacji i udziału w dyskusji, a także kształcenie umiejętności formułowania i uzasadniania sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury, zagadnienia retoryczne. Przygotowujemy uczniów do zdania obowiązującej matury, zgodnie z wytycznymi CKE. Skupiliśmy się na przedmiotach obowiązkowych, języku polskim, matematyce. Ale też prowadzimy kurs do matury z geografii i WOS-u, powtórki z biologii.

Polski i języki obce

Wydawnictwem specjalizującym się wydawaniu edukacyjnych publikacji dla dzieci i młodzieży jest również Impuls. W ofercie dystrybucyjnej Kolportera jest obecnie 14 czasopism tego wydawcy. – Dzieciom najmłodszym proponujemy czasopisma i książki, dzięki którym pozna-ją alfabet i prawidłowy sposób zapisu liter. Do publikacji flagowych zaliczamy kwartalniki „Uczę Się Pisać” i „Poznaję Literki” – mówi Michał Chilimoniuk, właściciel Impulsu. – Propagując naukę języka ojczystego oraz języków obcych, zachęcamy dzieci z klas I-III szkoły podstawowej do zgłębiania tajników polskiej ortografii, a także zaznajomienia się z podstawami języka angielskiego. Młodzieży oferujemy różnego rodzaju samouczki do nauki języków obcych.Wśród tytułów proponowanych przez Impuls jest półrocznik „Edukacja Najmłodszych” nr 1/2018 („Uczę się czytać i pisać”), w którym redakcja chce ułatwić dzieciom płynne wejście w rolę uczniów, proponując wiersze o różnorodnej tematyce, a także pisanie liter (m.in. zgodnie z podanym wzorem, zwracając uwagę na odpowiednie łączenie liter), wyrazów i zdań.

Kolejny półrocznik to „Nauczanie Początkowe” nr 1/2018 („Logopedia – mówię prawidłowo”), łączący elementy świetnej zabawy z pracą nad prawidłową wymową głosek. Powiedzmy jeszcze o kwartalnikach: „Uczę Się Pisać”, „Poznaję Literki”, „Nauczanie Zintegrowane”, „Malowanka Przedszkolaka” i „Samouczek. Wesołe literki” i „Pandusia. Wesoły alfabet”. Do uczniów szkół ponadpodstawowych skierowane są natomiast półroczniki, m.in. „Samouczek Języka Angielskiego – Wydanie Specjalne” nr 2/2018 i „Rozmówki – Wydanie Specjalne” nr 2/2018.

Świat nauki i zabawy

Ale oferta edukacyjna to nie tylko czasopisma. Również książki i książeczki, które można polecić dzieciom. Na przykład firma Pasja specjalizuje się w wydawaniu książek edukacyjnych, dydaktycznych oraz kolorowanek. Swoją ofertę kieruje do dzieci w wieku 2 do 11 lat. Dotychczas nakładem Pasji ukazało się już ponad 600 tytułów.

– Nasze książeczki wprowadzają dzieci w świat nauki i zabawy – podkreśla Marcin Pietrzak z Pasji. – Mali czytelnicy poznają szlaczki, literki, cyferki. Uczą się czytać i pisać. Oferta zawiera również książki do nauki języka angielskiego i niemieckiego. Poznawanie, zabawa i nauka to cel tych książeczek. Książki są oparte na własnych pomysłach, czasami kupujemy prawa autorskie. Nie posiłkujemy się licencjami zagranicznymi.Wiodącym tytułem Pasji jest „Elementarz” – książka przeznaczona dla dzieci rozpoczynających naukę czytania i którym ta umiejętność sprawia wiele problemów. – Proponujemy naukę czytania metodą sylabową. Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że jest to dla dziecka najłatwiejsza metoda opanowania i usprawnienia techniki i tempa czytania – mówi Marcin Pietrzak.

„Elementarz” uzupełniają dwie pozycje: „Elementarz ćwiczenia” część I i II. Obie książki zawierają zestaw atrakcyjnych ćwiczeń, krzyżówek, układanek sylabowych i literowych, które rozwijają i doskonalą logiczne myślenie, spostrzegawczość, koordynację wzrokowo-ruchową.

Ferment dla przedszkolaków

Wsparciem w edukacji najmłodszych są także książeczki wydawnictwa Ferment, dostępne – podobnie jak wymienione wcześniej tytuły – w ofercie Kolportera. Wśród najnowszych propozycji Fermentu znajdują „Cyferkowe kolorowanki” – książeczka edukacyjna dla dzieci w wieku 3-5 lat, wprowadzająca w świat cyfr. „Już piszę liter-ki” to z kolei książeczka rozwijająca sprawność manualną, wprowadza początki nauki czytania. Jest adresowana do dzieci w wieku 4-6 lat. Celem kolejnej pozycji „Już rysuję szlaczki” jest kształtowanie grafomotoryki u małych dzieci, trening sprawności rąk. Wszystkie książki posiadają dodatkowo zestaw naklejek.

Psychologia w szkole

Pismem przeznaczonym przede wszystkim dla rodziców i nauczycieli jest „Psychologia w Szkole”, dołączona do miesięcznika „Charaktery” nr 9/2018. Tematy pierwszego wznowionego numeru „Psychologii w Szkole” związane są z wprowadzeniem nowej reformy edukacji i likwidacją gimnazjów i powrotem do ósmej klasy. Autorami „Psychologii w Szkole” są psychologowie, pedagodzy i nauczyciele polscy i zagraniczni, którzy posiadają własne, bogate doświadczenia w pracy z uczniami

Dodaj komentarz