cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów
stop18!

STOP18! znów w akcji

W czerwcu br. rozpoczęła się XIV edycja Programu STOP18!, największej w Polsce akcji przeciwdziałającej sprzedaży papierosów niepełnoletnim. Tegoroczny program potrwa do jesieni i będzie prowadzony przez kilkuset partnerów na terenie całego kraju. W akcji już tradycyjnie uczestniczy także Kolporter S.A.
 

stop18!
Program STOP18! koncentruje swoje działania na edukacji. Do punktów sprzedaży trafią w najbliższym czasie oznakowania oraz ulotki edukacyjne

Łamanie zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 dotyczy 63 proc. sprzedawców. Według koordynatorów akcji dostępność niepełnoletnich do papierosów jest jeszcze większa, ponieważ statystyki nie obejmują punktów nielegalnego handlu, który nie przestrzega prawa i kusi atrakcyjnymi cenami. Tegoroczny Program STOP18! potrwa do jesieni i będzie prowadzony przez kilkuset partnerów na terenie całego kraju.
 
Najgorzej w Krakowie
Pełnoletni, ale wyglądający zdecydowanie na mniej niż 18 lat ankieterzy Programu STOP 18! udowodnili, że w Gdańsku, Poznaniu, Krakowie i Warszawie zakup papierosów to nie problem. Niestety, większość z 990 prób zakupu zakończyłaby się dla niepełnoletniego powodzeniem.
Najwięcej, bo 74 proc. sprzedawców, sprzedałoby papierosy niepełnoletniemu w Krakowie. Nieco lepiej jest w Gdańsku i w Warszawie, gdzie taka sytuacja byłaby możliwa w odpowiednio 65 proc. i 63 proc. przebadanych punktach sprzedaży. Lepiej jest w Poznaniu, chociaż i tam liczba punktów sprzedaży gotowych złamać prawo jest niepokojąca. W stolicy Wielkopolski 52 proc. sprzedawców odmówiłoby sprzedaży. Adresy 420 skontrolowanych punktów, w których doszłoby do złamania prawa zostaną przekazane Policji oraz strażom miejskim. Takie informacje pomagają prowadzić działania profilaktyczno-kontrolne, podkreślają koordynatorzy akcji.
 
Statystyka wszystkiego nie uwzględnia
Koordynatorzy Programu STOP18! zwracają uwagę, że statystyka mogłaby być jeszcze bardziej elektryzująca, gdyby uwzględnić dostęp niepełnoletnich do nielegalnych wyrobów tytoniowych, tj. do papierosów z przemytu oraz papierosów niewiadomego pochodzenia i składu (produkowanych nielegalnie). – Takie papierosy są tańsze, tym samym bardziej dostępne dla niepełnoletnich. Co więcej, są sprzedawane w sposób rażąco łamiący prawo na bazarach oraz w miejscach nieoznakowanych obowiązkową informacją o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. A tego od handlu wymaga znowelizowana jesienią ubiegłego roku ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – mówi Michał Pełczyński, Krajowy Koordynator Programu STOP18!
Nowelizacja ww. ustawy to krok w dobrym kierunku. Pomaga sprzedawcom przestrzegać prawo, jednak nie rozwiązuje palącego problemu. Program STOP18! koncentruje swoje działania na edukacji. Do punktów sprzedaży trafią w najbliższym czasie oznakowania oraz ulotki edukacyjne, a do samorządów listy zapraszające do udziału w Ogólnopolskim Dniu Odpowiedzialnej Sprzedaży (8 września 2011 r.), kulminacji XIV edycji Programu STOP18! Sprzedawcy będą mogli również wziąć udział w szkoleniach z zasad handlu wyrobami tytoniowymi. Jak pokazuje badanie przeprowadzone na zlecenie STOP18!, blisko połowa przebadanych sprzedawców to ludzie młodzi. Im szczególnie trudno odmawiać sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom o kilka lat młodszym, które niejednokrotnie są ich dobrymi znajomymi z podwórka.
Kolporter partnerem od lat
Warto podkreślić, że Kolporter od lat uczestniczy w Programie Odpowiedzialnej Sprzedaży STOP18!. Sprzedawcy zostali odpowiednio przeszkoleni, w salonikach prasowych sieci Kolportera w widocznych miejscach umieszczone są również tabliczki informujące o zakazie sprzedaży papierosów osobom poniżej 18. roku życia.
W 2010 roku w Programie STOP18! uczestniczyło między innymi około 300 samorządów, w tym 146 jednostek straży miejskich, wszystkie Komendy Powiatowe, Miejskie i Rejonowe Policji oraz harcerze ZHP. W ramach Szkoły Odpowiedzialnej Sprzedaży udało się przeszkolić ponad 2000 sprzedawców wyrobów tytoniowych. Powstała również strona internetowa, na której można informować Policję i straże miejskie o łamaniu przez sprzedawców prawa. Więcej pod adresem www.stop18.pl.
(red)

Dodaj komentarz