cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów

Pomocnik Historyczny „Polska broń”

okladka-polska-bron-ok
10 listopada w kioskach i salonach prasowych ukazał się Pomocnik Historyczny „Polska broń. Dzieje oręża i przemysłu zbrojeniowego”. Najnowsze wydanie specjalne  prezentuje historię produkcji polskiej broni od czasów przedprzemysłowych do dnia dzisiejszego.
„Jak dawniej fabrykowano husarskie kopie, gdzie odlewano działa, kuto szable i kościuszkowskie kosy? Jak i czym Polacy walczyli w powstaniach w dobie rozbiorów?
Wraz z odzyskaniem niepodległości w 1918 r. podjęto wysiłek zbudowania własnego przemysłu militarnego. Wyrazem próby pogodzenia potrzeb cywilnych i wojskowych w II RP była, już w latach 30., koncepcja Centralnego Okręgu Przemysłowego. Wytworzona w polskich fabrykach broń służyła na wojennych frontach nie tylko w polskich wojskach.
Po wojnie, w PRL, zbrojeniówka miała silny bodziec w postaci zimnowojennego wyścigu zbrojeń i potężny parasol ideologiczny. Wraz z przemianami ustrojowymi i rynkowymi oraz wejściem Polski do NATO zaczęła się próba uporządkowania i konsolidacji branży, która dziś skupia się w konsorcjum Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Przedstawiając dzieje rodzimego przemysłu zbrojeniowego prezentujemy najważniejsze jego produkty: zarówno skonstruowane w Polsce, jak i wytwarzane na licencji, często modyfikowane własnymi siłami. Przybliżamy przy okazji sylwetki kilkunastu słynnych polskich konstruktorów z tej dziedziny”. ( Ze wstępu)
Pomocnik liczy 132 strony i kosztuje 24,99 zł.

Dodaj komentarz