cykliczne porady dla sprzedawców, opinie ekspertów
papieros samogasnący

Papieros sam ci zgaśnie

Może to nie rewolucja, ale na pewno istotna zmiana na rynku wyrobów tytoniowych. Od 17 listopada 2011 r. w Unii Europejskiej sprzedawane będą tylko papierosy samogasnące. Przedsiębiorcy, który po tej dacie wprowadzi na rynek produkt niespełniający wymagań bezpieczeństwa, grozi kara do 100 tys. zł. Ale zarówno producenci, jak dystrybutorzy już wcześniej przygotowali się do tych zmian.

papieros samogasnący
W bibułce papierosa są umieszczone dwa paseczki papieru o zmniejszonej przepuszczalności powietrza, które powodują gaśnięcie papierosa po jego odłożeniu

Magiczne dwa paski
Norma LIP (ang. Limited Ignition Propensity – zmniejszona skłonność do zapłonu) została opracowana przez Komisję Europejską i stanowi nowy standard bezpieczeństwa dla papierosów sprzedawanych w UE. Mówiąc inaczej, chodzi o to, by ograniczyć liczbę pożarów wywołanych przez niedogaszone papierosy. Na czym polega samogaśnięcie papierosów?
– W bibułce papierosa są umieszone dwa paseczki papieru o zmniejszonej przepuszczalności powietrza – wyjaśnia Marcin Wiktorowicz, dyrektor ds. korporacyjnych i regulacyjnych British American Tobacco Polska. – Kiedy żar od odłożonego papierosa dopali się do paseczka powodującego ograniczenie przepływu powietrza, powinien zgasnąć. Zastosowanie innego papieru nie wpływa na smak czy zapach papierosa, ani odczucia związane z paleniem. Ponadto papieros nie zgaśnie samoczynnie podczas palenia. Jeśli jednak od odłożymy niezgaszonego papierosa, wówczas istnieje prawdopodobieństwo, że po pewnym czasie zgaśnie on samoistnie.
Podwyżek (raczej) nie będzie
Producenci, przynajmniej na razie, nie przewidują, by wprowadzenie normy LIP spowodowało podwyżkę cen papierosów. – Istnieją dodatkowe koszty związane z produkcją papierosów spełniających te normy bezpieczeństwa mówi dyrektor Wiktorowicz. – Należy jednak pamiętać, że cena papierosów jest kształtowana na podstawie wielu czynników i dodatkowy koszt wynikający z wprowadzenia normy jest jednym z nich, ale nie ma decydującego znaczenia.
Dużo wskazuje, że data 17 listopada, nie spowoduje poważnych perturbacji na runku. Wymiana w punktach sprzedaży wyrobów tytoniowych ze starą normą na te z nową normą, odbywa się płynnie – Wiemy, że producenci odpowiednio wcześniej rozpoczęli produkcję samogasnących papierosów, dlatego zakładamy, że od 17 listopada w salonikach prasowych Kolportera i salonach Top-Press będą już tylko papierosy spełniające normę LIP – mówi dyrektor handlowy Kolportera, Krzysztof Żądło.
Potwierdza to dyrektor Marcin Wiktorowicz z British American Tobacco Polska. – Nasza firma już od czerwca br. prowadzi sprzedaż papierosów zgodnych z nową normą bezpieczeństwa. Tak wczesne rozpoczęcie sprzedaży miało na celu wymianę zapasów drodze naturalnej rotacji u wszystkich naszych partnerów handlowych. Dlatego zalecamy stosowanie zasady FIFO (pierwsze kupione, pierwsze sprzedane), aby uniknąć sytuacji, w której po 17 listopada nasi partnerzy wciąż będą dysponować zapasem starych papierosów. Obecnie wszystkie sprzedawane przez BAT papierosy są zgodne z tą normą.
Dodajmy, że na opakowaniach papierosów wyprodukowanych zgodnie z nową normą znajdą się specjalne, zwykle niewielkie, oznakowania. W zależności od producenta, będzie to gwiazdka (*), litera L lub napis LIP.
<div style=”background-color: #dddddd; padding: 10px; font-size: 11px; line-height: 19px; margin-bottom: 25px;”>Norma LIP została opracowana przez Komisję Europejską i stanowi nowy standard bezpieczeństwa dla papierosów sprzedawanych w UE. Norma została opublikowana 17 listopada 2010 r.17 listopada 2011 r., po upływie 12-miesięcznego okresu przejściowego na dostosowanie się do nowych norm, nastąpi oficjalne odniesienie do normy LIP w dzienniku urzędowym Unii Europejskiej. Jest to data rozpoczęcia oficjalnego obowiązywania normy w UE.
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsument w (UOKiK) jest organem sprawującym nadzór nad ogólnym bezpieczeństwem produktów, czyli sprawdzaniem, czy produkty w sprzedaży w Polsce są zgodne z normami. Kontroli przedsiębiorców dokonuje Państwowa Inspekcja Handlowa, podlegająca obecnie prezesowi UOKiK. Przedsiębiorcy, który po 17 listopada br. wprowadzi na rynek produkt niespełniający wymagań bezpieczeństwa, grozi kara do 100 tys. zł.</div>
Grzegorz Kozera

Dodaj komentarz